Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47358)
    Książki (7501)
    Artykuły i czasopisma (21687)
    Materiały konferencyjne (22676)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (114)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stala, Klaudia

Architectural creation in the archaeological reserve on the example of the New Acropolis Museum

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Kreacja architektoniczna w rezerwacie archeologicznym na przykładzie Nowego Muzeum Akropolu
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 68S
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 120-128
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 126
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2544-8870
Uwagi Numer Jubileuszowy z okazji 40 - lecia Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.48234/WK68SACROPOLIS
Opis bibliograficzny
Architectural creation in the archaeological reserve on the example of the New Acropolis Museum = Kreacja architektoniczna w rezerwacie archeologicznym na przykładzie Nowego Muzeum Akropolu / Klaudia ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe dziedzictwo archeologiczne, ochrona, projektowanie konserwatorskie, Akropol, Ateny

archaeological heritage, protection, preservation, conservation design, Acropolis, Athens
Abstrakt
This article addresses the issue of design in archaeological heritage, which it discusses on the example of the world-famous design, i.e., the New Acropolis Museum by Bernard Tschumi Design Studio. The ... więcej

Artykuł porusza temat projektowania w obszarze dziedzictwa archeologicznego, omawiając go na przykładzie światowej sławy dzieła – Nowego Muzeum Akropolu autorstwa Studia Projektowego Bernarda Tschumi. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/