Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47358)
    Książki (7501)
    Artykuły i czasopisma (21687)
    Materiały konferencyjne (22676)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (114)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kozień-Woźniak, Magdalena

Protection of the architectural and urban layout as a basis for the design of the underground extension of the historic building of the Pomeranian Philharmonic in Bydgoszcz

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Ochrona układu architektonicznego i urbanistycznego jako podstawa projektu podziemnej rozbudowy zabytkowego budynku Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 68S
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 168-175
Oznaczenie ilustracji mapy, plany, rys.
Bibliografia (na str.) 174-175
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2544-8870
Uwagi Numer Jubileuszowy z okazji 40 - lecia Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.48234/WK68SBYDGOSZCZ
Opis bibliograficzny
Protection of the architectural and urban layout as a basis for the design of the underground extension of the historic building of the Pomeranian Philharmonic in Bydgoszcz = Ochrona układu architektonicznego ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe urban and architectural heritage, extension of historical building, Pomeranian Philharmonic

dziedzictwo architektury i urbanistyki, rozbudowa budynków zabytkowych, Filharmonia Pomorska
Abstrakt
The necessary conditions and needs for the adequate functioning of cultural facilities are constantly changing. These necessary transformations form the basis for decisions to rebuild and extend existing ... więcej

Niezbędne warunki i potrzeby odpowiedniego funkcjonowania obiektów kultury ulegają ciągłym zmianom. Te konieczne przekształcenia stanowią podstawę decyzji o modernizacji, przebudowie czy rozbudowie ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/