Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47358)
    Książki (7501)
    Artykuły i czasopisma (21687)
    Materiały konferencyjne (22677)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (114)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Korzeniowska, Agata

Impact of legal protection on the preservation of a historical rural structure on the example of Frydman

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Wpływ prawnej ochrony na zachowanie historycznej struktury wsi na przykładzie Frydmana
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 68S
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 158-167
Oznaczenie ilustracji fot., plany, rys.
Bibliografia (na str.) 165-166
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2544-8870
Uwagi Tyt. num.: XL lat SKZ
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.48234/WK68SFRYDMAN
Opis bibliograficzny
Impact of legal protection on the preservation of a historical rural structure on the example of Frydman = Wpływ prawnej ochrony na zachowanie historycznej struktury wsi na przykładzie Frydmana / Agata ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [652100] Planowanie miejscowe. Struktura przestrzenna miast i wsi (układ przestrzenny)
[640200] Historia architektury. Zabytki architektury. Twórcy
[650000] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
[640000] Architektura
Słowa kluczowe heritage conservation, rural development, historical structure

ochrona dziedzictwa, rozwój wsi, historyczna struktura
Abstrakt
This paper discusses the functioning of the heritage of the village of Frydman, which is one of the most well preserved cases of Spisz layouts and features numerous architectural monuments. The layout, ... więcej

Artykuł dotyczy funkcjonowania dziedzictwa wsi Frydman, będącej jednym z najlepiej zachowanych przykładów układów spiskich, reprezentowanych przez liczne zabytki architektury. Trwające w uwarunkowaniach ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/