Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47358)
    Książki (7501)
    Artykuły i czasopisma (21687)
    Materiały konferencyjne (22676)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (114)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Forczek-Brataniec, Urszula; Koppel, Paulina

Visual analysis as an element of the cultural park protection plan: evolution and development of the method on the example of several districts in Cracow

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Analiza widokowa jako element planu ochrony parku kulturowego. Ewolucja i rozwój metody na przykładzie dzielnic Krakowa
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 68S
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 149-157
Oznaczenie ilustracji fot., plany
Bibliografia (na str.) 156-157
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2544-8870
Uwagi Tyt. num.: XL lat SKZ
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.48234/WK68SCRACOW
Opis bibliograficzny
Visual analysis as an element of the cultural park protection plan: evolution and development of the method on the example of several districts in Cracow = Analiza widokowa jako element planu ochrony parku ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe city landscape, visual values, protection of the urban layout

krajobraz miasta, walory widokowe, ochrona układu urbanistycznego
Abstrakt
This article presents the evolution of the visual analysis method used in the design of cultural park protection plans. Using three cases as examples, the specifics of visual studies of urban layouts, ... więcej

Artykuł przedstawia ewolucję metody analizy widokowej stosowanej w projektach planów ochrony parków kulturowych. Na podstawie trzech przykładów zaprezentowano specyfikę badań widokowych układów ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/