Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47358)
    Książki (7501)
    Artykuły i czasopisma (21687)
    Materiały konferencyjne (22676)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (114)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Charciarek, Marcin; Derkowski, Wit

A voice on Polish socialist Brutalist architecture: protection of concrete element surfaces in the context of sustainable development

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Głos w sprawie polskiej socjalistycznej architektury brutalistycznej – ochrona powierzchni elementów betonowych w kontekście zrównoważonego rozwoju
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 68S
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 45-52
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 51
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2544-8870
Uwagi Tyt. num.: XL lat SKZ
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.48234/WK68SBRUTALIST
Opis bibliograficzny
A voice on Polish socialist Brutalist architecture: protection of concrete element surfaces in the context of sustainable development = Głos w sprawie polskiej socjalistycznej architektury brutalistycznej ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[631600] Konstrukcje budowlane
[630000] Budownictwo
Słowa kluczowe brutalizm, beton, żelbet, konserwacja, korozja, ochrona powierzchniowa, zrównoważony rozwój

brutalism, concrete, reinforced concrete, conservation, corrosion, surface protection, sustainability
Abstrakt
Pół wieku dominacji architektury brutalistycznej sprawiło, że dyskusję o takich realizacjach zdominowała kwestia dalszego ich istnienia. Niestety, obecnie więcej się mówi o wyburzaniu budynków ... więcej

Half a century after the dominance of Brutalist architecture, the majority of discussions about these buildings concern their continued existence. Sadly today, there is more talk about the demolition of ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Liczba arkuszy 10
Dyscyplina architektura i urbanistyka
inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/