Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49545)
    Książki (7505)
    Artykuły i czasopisma (22709)
    Materiały konferencyjne (22328)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Jakubiec, Anna; Pazdur, Marzena

Rola sieci społecznościowych w działalności informacyjno – komunikacyjnej polskich bibliotek uczelnianych

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Wariant tytułu The role of social networks in information – communication activity of Polish academical libraries
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Informacyjna Przestrzeń Biblioteki: polsko-ukraińskie doświadczenia : Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej "Informacyjna przestrzeń biblioteki" Lwów, 18-19 maja 2017 r.
Ìnformacijnij Prostìr Bìblìoteki: polʹsʹko-ukraïnsʹkij dosvìd : Materìali Mìžnarodnoï Naukovo-Praktičnoï Konferencìï "Ìnformacìjnij prostìr bìblìoteki" Lʹvìv, 18-19 travnâ 2017 r.
Redaktor źródła Samotij, R.
Współtwórca źródła Ministerstwo Edukacii i Nauki Ukrainy [inst. sprawcza]
Uniwersytet Narodowy «Lwiwśka Politechnika» [inst. sprawcza]
Naukowo-Techniczna Biblioteka [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Lwów
Wydawca Wydaw. Politechniki Lwowskiej
Wydawnictwo według MEiN Національний університет Львівська політехніка
Data wydania 2017
Język polski
Typ nośnika CD
Zakres stron 402-415
Oznaczenie ilustracji fot., wykr.
Bibliografia (na str.) 413-414
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr., Anot.
ISBN 978-966-941-176-1
Uwagi Na str. tyt.: Wydaw. Lwiwśkoji Politechniki
Nazwa konferencji Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna "Informacyjna przestrzeń biblioteki"
Miejsce konferencji Lwów, Ukraina
Data konferencji 18-19.05.2017
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Rola sieci społecznościowych w działalności informacyjno – komunikacyjnej polskich bibliotek uczelnianych / Anna Jakubiec, Marzena Pazdur // W: Informacyjna Przestrzeń Biblioteki: polsko-ukraińskie ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe social media, sieci społecznościowe, marketing biblioteczny, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Google Plus, Pintеrest

social media, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Google Plus, Pintеrest
Abstrakt
Nieustanny wzrost popularności portali społecznościowych w Polsce determinuje wszelakie organizacje do podejmowania inicjatyw określanych jako social media marketing. W ten trend wpisują sie także ... więcej

The growing popularity of social networking sites in Poland, determines all organizations to take initiatives identified as a social media marketing. This trend is also more popular in libraries of higher ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/