Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48629)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (22261)
    Materiały konferencyjne (22460)
    Rozprawy doktorskie (1228)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (136)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Berkowicz-Płatek, Gabriela; Leski, Krystian; Żukowski, Witold; Wrona, Jan

Processing of low-density waste in fluidized bed made out of lightweight expanded clay aggregate

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Cleaner Production
Numeracja Vol. 349, Spec. Iss.
Data wydania 2022
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-15]
Liczba stron 15
Oznaczenia ref./art. 131328
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 14-15
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0959-6526
Uwagi Appendix A: Supplementary data, Multimedia component 1-5
Special Issue: Widening Cleaner Production scope and targets: from local to global initiatives
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.jclepro.2022.131328
Opis bibliograficzny
Processing of low-density waste in fluidized bed made out of lightweight expanded clay aggregate / Gabriela Berkowicz-Płatek, Krystian Leski, Witold Żukowski, Jan Wrona // Journal of Cleaner Production ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe fluidized-bed combustion, lightweight expanded clay aggregate, polyolefins, glycerol
Abstrakt
The main aim of the study is to obtain a new, innovative method for the organization of combustion processes in fluidized bed reactors. A key aspect of the change in the organization of the fluidized bed ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 11.072
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/