Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47541)
    Książki (7462)
    Artykuły i czasopisma (21800)
    Materiały konferencyjne (22603)
    Rozprawy doktorskie (1202)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Ostrowski, Krzysztof Adam; Chastre, Carlos; Furtak, Kazimierz; Malazdrewicz, Seweryn

Consideration of critical parameters for improving the efficiency of concrete structures reinforced with FRP

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 15, Iss. 8, Spec. Iss.
Data wydania 2022
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-20]
Liczba stron 20
Oznaczenia ref./art. 2774
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 18-20
Bibliografia (liczba pozycji) 75
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Special Issue: Recent Development in Construction and Building Materials Using Natural and Mineral Fibers
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
DOI 10.3390/ma15082774
Opis bibliograficzny
Consideration of critical parameters for improving the efficiency of concrete structures reinforced with FRP / Krzysztof Adam Ostrowski, Carlos Chastre, Kazimierz Furtak, Seweryn Malazdrewicz // Materials ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe FRP, concrete, CFRP, BFRP, GFRP, AFRP, cement matrix, epoxy resin, reinforcement, compressive strength
Abstrakt
Fibre-reinforced polymer materials (FRP) are increasingly used to reinforce structural elements. Due to this, it is possible to increase the load-bearing capacity of polymer, wooden, concrete, and metal ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.623

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP the Polish National Agency for Academic Exchange no.: PPN/IWA/2019/1/00155/U/00001 (Iwanowska programme)
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/