Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47530)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21795)
    Materiały konferencyjne (22602)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Romanowicz, Paweł J.; Szybiński, Bogdan; Wygoda, Mateusz

Static and fatigue behaviour of double-lap adhesive joints and notched metal samples reinforced by composite overlays

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 15, Iss. 9, Spec. Iss.
Data wydania 2022
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-28]
Liczba stron 28
Oznaczenia ref./art. 3233
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 26-28
Bibliografia (liczba pozycji) 56
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Spec. Iss.: Manufacturing and Mechanics of Materials
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma15093233
Opis bibliograficzny
Static and fatigue behaviour of double-lap adhesive joints and notched metal samples reinforced by composite overlays / Paweł J. Romanowicz, Bogdan Szybiński, Mateusz Wygoda // Materials [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe adhesive joints, reinforcements, notches, static and fatigue tensile tests, double-lap joint, digital image correlation, finite element modelling, metal and composite structures
Abstrakt
The use of composite overlays to increase the fatigue life of notched steel samples is discussed in this paper. For such purposes, in the first set of studies, static and fatigue tests as well as the detailed ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.623

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/