Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49538)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22707)
    Materiały konferencyjne (22325)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zdeb, Tomasz; Tracz, Tomasz; Adamczyk, Marcin

Physical, mechanical properties and durability of cement mortars containing fly ash from the sewage sludge incineration process

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Cleaner Production
Numeracja Vol. 345
Data wydania 2022
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-12]
Liczba stron 12
Oznaczenia ref./art. 131055
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 11-12
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0959-6526
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.jclepro.2022.131055
Opis bibliograficzny
Physical, mechanical properties and durability of cement mortars containing fly ash from the sewage sludge incineration process / Tomasz Zdeb, Tomasz Tracz, Marcin Adamczyk // Journal of Cleaner Production ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe sewage sludge ash, cement mortars, mechanical properties, durability, heavy metals leaching
Abstrakt
Pursuant to European Union regulations, waste generated during municipal sewage treatment should be managed in an environmentally friendly manner. In order to eliminate the risk to human health and to ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 11.1
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/