Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47530)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21795)
    Materiały konferencyjne (22602)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bialik-Wąs, Katarzyna; Raftopoulos, Konstantinos N.; Pielichowski, Krzysztof

Alginate hydrogels with Aloe vera: the effects of reaction temperature on morphology and thermal properties

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 15, Iss. 3
Data wydania 2022
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-15]
Liczba stron 15
Oznaczenia ref./art. 748
Oznaczenie ilustracji fot., schem., wykr.
Bibliografia (na str.) 13-15
Bibliografia (liczba pozycji) 60
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Section: Polymeric Materials
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma15030748
Opis bibliograficzny
Alginate hydrogels with Aloe vera: the effects of reaction temperature on morphology and thermal properties / Katarzyna Bialik-Wąs, Konstantinos N. Raftopoulos, Krzysztof Pielichowski // Materials [Dokument ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe hydrogels, sodium alginate/poly (vinyl alcohol) matrix, Aloe vera, DSC analysis
Abstrakt
In this study, we investigated the impact of reaction temperature on the physicochemical, structural, morphological, and thermal properties of sodium alginate/poly (vinyl alcohol)-based hydrogels, both ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.623
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/