Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22247)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Marczyk, Joanna; Ziejewska, Celina; Pławecka, Kinga; Bąk, Agnieszka; Łach, Michał; Korniejenko, Kinga; Hager, Izabela; Mikuła, Janusz; Lin, Wei-Ting; Hebda, Marek

Optimizing the l/s ratio in geopolymers for the production of large-size elements with 3D printing technology

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 15, Iss. 9, Spec. Iss.
Data wydania 2022
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Liczba stron 18
Oznaczenia ref./art. 3362
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 15-18
Bibliografia (liczba pozycji) 73
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Spec. Iss.: Geopolymers and Alkali-Activated Materials: Synthesis, Characterization, and Applications
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma15093362
Opis bibliograficzny
Optimizing the l/s ratio in geopolymers for the production of large-size elements with 3D printing technology / Joanna Marczyk, Celina Ziejewska, Kinga Pławecka, Agnieszka, Bąk, Michał Łach, Kinga ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[631300] Materiały i wyroby budowlane
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
[630000] Budownictwo
Słowa kluczowe geopolymer, frost resistance, liquid/solid ratio, additive manufacturing, 3D printing


Abstrakt
Geopolymer concretes can be a viable alternative to conventional Portland cement-based materials. In their design, it is important to maintain an appropriate liquid-to-solid ratio (L/S), which affects ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.4
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport
inżynieria materiałowa
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/