Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47530)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21795)
    Materiały konferencyjne (22602)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sławski, Sebastian; Woźniak, Anna; Bazan, Patrycja; Mrówka, Maciej

The mechanical and tribological properties of epoxy-based composites filled with manganese-containing waste

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 15, Iss. 14, Spec. Iss.
Data wydania 2022
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-15]
Liczba stron 15
Oznaczenia ref./art. 1579
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 14-15
Bibliografia (liczba pozycji) 38
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Special Issue: Composite Materials: New Design Trends, Interphase Characterization and Lifecycle
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma15041579
Opis bibliograficzny
The mechanical and tribological properties of epoxy-based composites filled with manganese-containing waste / Sebastian Sławski, Anna Woźniak, Patrycja Bazan, Maciej Mrówka // Materials [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe epoxy, composite, casting, manganese residue, sustainability, mechanical properties, abrasion, waste management
Abstrakt
Waste from large-scale production processes is a growing environmental problem that can potentially be solved by using this waste as fillers in polymeric composites to improve the mechanical and tribological ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.623
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/