Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49496)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22683)
    Materiały konferencyjne (22339)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Polaczek, Krzysztof; Kurańska, Maria; Prociak, Aleksander

Open-cell bio-polyurethane foams based on bio-polyols from used cooking oil

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Cleaner Production
Numeracja Vol. 359
Data wydania 2022
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-8]
Liczba stron 8
Oznaczenia ref./art. 132107
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 7-8
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0959-6526
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.jclepro.2022.132107
Opis bibliograficzny
Open-cell bio-polyurethane foams based on bio-polyols from used cooking oil / Krzysztof Polaczek, Maria Kurańska, Aleksander Prociak // Journal of Cleaner Production [Dokument elektroniczny]. – 2022, ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [253900] Inżynieria chemiczna
[250000] Chemia
Słowa kluczowe polyurethane foam, open-cell foam, bio-polyol, used cooking oil, thermal insulation
Abstrakt
Used cooking oil is a widely available and inexpensive waste with a high application potential as a feedstock for the bio-based polyurethane production. Usually, bio-polyols from vegetable oils have higher ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 11.1
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/