Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47541)
    Książki (7462)
    Artykuły i czasopisma (21800)
    Materiały konferencyjne (22603)
    Rozprawy doktorskie (1202)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Radwan-Pragłowska, Julia; Janus, Łukasz; Sierakowska, Aleksandra; Piątkowski, Marek; Galek, Tomasz; Szajna, Ernest; Tupaj, Mirosław; Radomski, Piotr; Bogdał, Dariusz

Ecofriendly chitosan-based super sorbent obtained under microwave radiation for valuable metals recovery from wastewater

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Polymer Testing
Numeracja Vol. 112
Data wydania 2022
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-12]
Liczba stron 12
Oznaczenia ref./art. 107629
Oznaczenie ilustracji fot., rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 11-12
Bibliografia (liczba pozycji) 40
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0142-9418
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.polymertesting.2022.107629
Opis bibliograficzny
Ecofriendly chitosan-based super sorbent obtained under microwave radiation for valuable metals recovery from wastewater / Julia Radwan-Pragłowska, Łukasz Janus, Aleksandra Sierakowska, Marek Piątkowski, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe sorbent, precious metals recovery, chitosan
Abstrakt
This paper deals with the preparation and characterization of novel super-sorbent materials prepared from chitosan under microwave-assisted conditions according to Sustained Development principles applicable ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 4.282
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/