Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50022)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22910)
    Materiały konferencyjne (22164)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gaczoł, Andrzej

Popiel (Chościak Popiel) Paweł (1807-1892)

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 2
Redaktor źródła Kondziela, Henryk; Krzyżanowska, Hanna
Współtwórca źródła Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Poznań
Wydawca Wydaw. Poznańskie
Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo Poznańskie
Data wydania 2006
Język polski
Zakres stron 206-207
Bibliografia (na str.) 207
ISBN 83-7177-416-8
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji hasło rzeczowe
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Popiel (Chościak Popiel) Paweł (1807-1892) / Andrzej Gaczoł // W: Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 2 / red. Henryk Kondziela, Hanna Krzyżanowska ; Stowarzyszenie Konserwatorów ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe ochrona zabytków, konserwacja zabytków sztuki, rządowe służby konserwatorskie, Galicja, Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej,Kraków, konserwatywny polityk galicyjski, stronnictwo "Stańczyków"
Abstrakt Paweł Popiel (Chościak Popiel) (1807-1892), pierwszy rządowy konserwator zabytków sztuki Galicji Zachodniej w Krakowie, publicysta, konserwatywny polityk galicyjski, wybitny przedstawiciel stronnictwa "Stańczyków".

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/