Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gaczoł, Andrzej

Szydłowski Tadeusz Andrzej, Lubicz (1883-1942)

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 2
Redaktor źródła Kondziela, Henryk; Krzyżanowska, Hanna
Współtwórca źródła Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Poznań
Wydawca Wydaw. Poznańskie
Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo Poznańskie
Data wydania 2006
Język polski
Zakres stron 253-255
Bibliografia (na str.) 255
ISBN 83-7177-416-8
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji hasło rzeczowe
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Szydłowski Tadeusz Andrzej, Lubicz (1883-1942) / Andrzej Gaczoł // W: Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 2 / red. Henryk Kondziela, Hanna Krzyżanowska ; Stowarzyszenie Konserwatorów ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe historia sztuki, ochrona zabytków, konserwacja zabytków, państwowe służby konserwatorskie, Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Sachsenhausen
Abstrakt Tadeusz Andrzej Szydłowski, Lubicz (1883-1942), historyk sztuki, pierwszy państw. konserwator zabytków na ziemiach polskich, okręgowy i wojewódzki konserwator zabytków w Krakowie, prof. uniwersytetów Stefana Batorego w Wilnie i Jagiellońskiego w Krakowie.

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/