Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47541)
    Książki (7462)
    Artykuły i czasopisma (21800)
    Materiały konferencyjne (22603)
    Rozprawy doktorskie (1202)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gyurkovich, Jacek

Recipe for a new life in post-industrial areas

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Recepta na nowe życie terenów poprzemysłowych
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 69
Data wydania 2022
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 64-71
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab.
Bibliografia (na str.) 70-71
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2544-8870
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.48234/WK69RECIPE
Opis bibliograficzny
Recipe for a new life in post-industrial areas = Recepta na nowe życie terenów poprzemysłowych / Jacek Gyurkovich // Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe post-industrial areas in cities, adaptation, urban and architectural heritage, parks, downtown areas

tereny poprzemysłowe w miastach, adaptacja, dziedzictwo urbanistyczno architektoniczne, parki, obszary śródmiejskie
Abstrakt
Over the course of their development, economically successful European cities constantly increase their populations and expand their territories. Degraded post-industrial areas often remain within the ... więcej

Miasta europejskie, które odniosły sukces gospodarczy, ciągle się rozwijają, zwiększają liczbę ludności i rozszerzają swoje terytoria. W wyniku tych procesów w obszarach śródmiejskich pozostają ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/