Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22247)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kozub, Barbara; Castro-Gomes, João

An investigation of the ground walnut shells’ addition effect on the properties of the fly ash-based geopolymer

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 15, Iss. 11
Data wydania 2022
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-16]
Liczba stron 16
Oznaczenia ref./art. 3936
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 14-16
Bibliografia (liczba pozycji) 67
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma15113936
Opis bibliograficzny
An investigation of the ground walnut shells’ addition effect on the properties of the fly ash-based geopolymer / Barbara Kozub, João Castro-Gomes // Materials [Dokument elektroniczny]. – 2022, Vol. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
[631300] Materiały i wyroby budowlane
[630000] Budownictwo
Słowa kluczowe fly ash, geopolymer, ground walnut shells, efflorescence, thermal conductivity, water absorption
Abstrakt
The development of geopolymers is in line with the requirements of sustainable development. Creating a new type of material from various industrial and bio-based wastes and by-products can lead to reduced ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.4
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/