Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Nižetić, Sandro; Ocłoń, Paweł; Tsoutsos, Theocharis

Progress in smart and sustainable technologies

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Cleaner Production
Numeracja Vol. 337
Data wydania 2022
Język angielski
Typ nośnika online
Oznaczenia ref./art. 130450
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1879-1786
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł redakcyjny/wstępny (editorial)
DOI 10.1016/j.jclepro.2022.130450
Opis bibliograficzny
Progress in smart and sustainable technologies / Sandro Nižetić, Paweł Ocłoń, Theocharis Tsoutsos // Journal of Cleaner Production [Dokument elektroniczny]. – 2022, Vol. 337. – Tryb dostępu: ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe energy, energy sustainability, IoT, smart technologies, SpliTech2020, sustainability
Abstrakt
Digitalization in various engineering fields enables a path to progressive development possibilities that are nowadays mainly focused on the utilization of smart technologies in different applications. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 11.1
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/