Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22247)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Shalomeev, Vadym; Tabunshchyk, Galyna; Greshta, Viktor; Korniejenko. Kinga; Duarte Guigou, Martin; Parzych, Sławomir

Casting welding from magnesium alloy using filler materials that contain scandium

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 15, Iss. 2, Spec. Iss.
Data wydania 2022
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-11]
Liczba stron 11
Oznaczenia ref./art. 4213
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 10-11
Bibliografia (liczba pozycji) 46
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Special Issue: Research Progress in High-Performance Magnesium Alloy and Its Applications
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma15124213
Opis bibliograficzny
Casting welding from magnesium alloy using filler materials that contain scandium / Vadym Shalomeev, Galyna Tabunshchyk, Viktor Greshta, Kinga Korniejenko, Martin Duarte Guigou, Sławomir Parzych // Materials ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe magnesium alloy, filler material, welding, scandium, microstructure modification, mechanical properties
Abstrakt
Based on the results achieved in systematic studies of structure formation and the formation of multicomponent phases, a scandium-containing filler metal from system alloy Mg-Zr-Nd for welding of aircraft ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.4
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/