Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22247)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Duży, Patrycja; Choinska, Marta; Hager, Izabela; Amiri, Ouali; Claverie, Jérôme

Mechanical strength and chloride ions’ penetration of alkali-activated concretes (AAC) with blended precursor

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 15, Iss. 13, Spec. Iss.
Data wydania 2022
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-14]
Liczba stron 14
Oznaczenia ref./art. 4475
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 12-14
Bibliografia (liczba pozycji) 60
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Special Issue: Geopolymers and Alkali-Activated Materials: Synthesis, Characterization, and Applications
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma15134475
Opis bibliograficzny
Mechanical strength and chloride ions’ penetration of alkali-activated concretes (AAC) with blended precursor / Patrycja Duży, Marta Choinska, Izabela Hager, Ouali Amiri, Jérôme Claverie // Materials ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe chloride ions’ penetration, chloride ions’ diffusion, alkali-activated concrete (AAC), mechanical strengths
Abstrakt
The purpose of this study was to investigate the properties of hardened alkali-activated concrete, which is considered an eco-friendly alternative to Portland cement concrete. In this paper, the precursors ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.4
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport
inżynieria lądowa, geodezja i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/