Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kwiecień, Arkadiusz

Systemy PUFJ i FRPU jako zabezpieczenie przed trzęsieniami ziemi konstrukcji żelbetowych ze ścianami wypełniającymi

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Wariant tytułu PUFJ and FRPU systems as earthquake protection of reinforced concrete structures with infills
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Monografia awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje
XXX International Conference on Structural Failures : prevention, diagnostics, repairs, rehabilitations, May 23-27, 2022, Międzyzdroje, Poland
Redaktor źródła Kaszyńska, Maria
Współtwórca źródła Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Szczecin
Wydawca Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Data wydania 2022
Język polski
Zakres stron 297-308
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 307-308
Bibliografia (liczba pozycji) 16
Oznaczenie streszczenia Streszcz.
ISBN 978-83-7663-337-4
Uwagi Tyt. równoległy źródła wg okł.
Data wyd. wg daty konf.
Nazwa konferencji XXX jublieuszowa Konferencja "Awarie Budowlane"
30th International Conference on Structural Failures (ICSF 2022)
Miejsce konferencji Międzyzdroje
Data konferencji 23-27.05.2022
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Systemy PUFJ i FRPU jako zabezpieczenie przed trzęsieniami ziemi konstrukcji żelbetowych ze ścianami wypełniającymi / Arkadiusz Kwiecień // W: Monografia awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe ramy żelbetowe ze ścianami wypełniającymi, polimerowe złącza podatne, PUFJ, RFPU, badania dynamiczne na stole sejsmicznym, badania cykliczne i rezonansowe, zabezpieczenia antysejsmiczne

RC frames with infills, polymer flexible joints, PUFJ, FRPU, dynamic tests on shake table, cyclic and resonance loading, antiseismic protection
Abstrakt W artykule przedstawiono wyniki badań cyklicznych, dynamicznych na stole sejsmicznym oraz dynamicznych z harmoniczną siłą wymuszającą działającą w rezonansie (...)

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/