Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zych, Teresa

Właściwości kompozytów cementowych z dodatkiem recyklatów PET

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Tytuł równoległy Properties of cement composites with addition of PET recyclates
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : Konferencja, Wisła, 13-15 października 2008
Redaktor źródła Kijowski, Piotr; Deja, Jan
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Stowarzyszenie Producentów Cementu
Wydawnictwo według MEiN Stowarzyszenie Producentów Cementu
Data wydania 2008
Język polski
Zakres stron 481-490
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 490
Bibliografia (liczba pozycji) 10
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-61331-04-9
Uwagi Tyt. źródła wg okł.
Nazwa konferencji V Konferencja Dni Betonu 2008
Miejsce konferencji Wisła
Data konferencji 13-15.10.2008
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Właściwości kompozytów cementowych z dodatkiem recyklatów PET = Properties of cement composites with addition of PET recyclates / Teresa Zych // W: Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : Konferencja, ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
[631300] Materiały i wyroby budowlane
Słowa kluczowe recyklaty PET, płatki PET z recyklingu, włókna PET z recyklingu, cechy wytrzymałościowe zapraw cementowych, wskaźnik odporności na pękanie, pęknięcia skurczowe, trwałość włókien w środowisku alkalicznym

PET recyclates, recycled PET flakes, recycled PET fibres, strength properties of cement mortars, toughness index, shrinkage cracking, durability of fibres in alkaline environment
Abstrakt
W referacie przedstawiono właściwości kompozytów cementowych z dodatkiem recyklatów PET – płatków PET i włókien PET. Omówiono cechy mechaniczne kompozytów, zdolność włókien PET z recyklingu ... więcej

The paper presents the properties of cement-based composites with the addition of PET recyclates, recycled PET flakes and recycled PET fibres. Mechanical properties of the composites, the ability of recycled ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/