Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48629)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (22261)
    Materiały konferencyjne (22460)
    Rozprawy doktorskie (1228)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (136)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rybicki, Stanisław M.; Schneider-Skalska, Grażyna; Stochel-Cyunel, Jadwiga

Bio-Morpheme as innovative design concept for "Bio City" urban structure in the context of water-saving and human health

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Cleaner Production
Numeracja Vol. 369
Data wydania 2022
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-13]
Liczba stron 13
Oznaczenia ref./art. 133266
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 12-13
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0959-6526
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.jclepro.2022.133266
Opis bibliograficzny
Bio-Morpheme as innovative design concept for "Bio City" urban structure in the context of water-saving and human health / Stanisław M. Rybicki, Grażyna Schneider-Skalska, Jadwiga Stochel-Cyunel // Journal ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [650900] Teoretyczne podstawy planowania przestrzennego i urbanistyki. Współczesne tendencje osadnictwa
[622300] Zaopatrzenie w wodę
[651900] Zagospodarowanie przestrzenne
[650000] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
[620000] Gospodarka wodna
Słowa kluczowe water, saving rainwater, urban structure, Bio-Morpheme, cleaner residential environment
Abstrakt
This paper presents a novel model of an elementary autonomous housing complex called Bio-Morpheme, intended to be an element of a Bio-City's structure. Its novelty manifests from the idea of urban form ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 11.072
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/