Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47886)
    Książki (7418)
    Artykuły i czasopisma (22011)
    Materiały konferencyjne (22626)
    Rozprawy doktorskie (1209)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rybicki, Stanisław M.; Schneider-Skalska, Grażyna; Stochel-Cyunel, Jadwiga

Bio-Morpheme as innovative design concept for "Bio City" urban structure in the context of water-saving and human health

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Cleaner Production
Numeracja Article in press
Data wydania 2022
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-26]
Liczba stron [26]
Oznaczenia ref./art. 133266
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1879-1786
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.jclepro.2022.133266
Opis bibliograficzny
Bio-Morpheme as innovative design concept for "Bio City" urban structure in the context of water-saving and human health / Stanisław M. Rybicki, Grażyna Schneider-Skalska, Jadwiga Stochel-Cyunel // Journal ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [650900] Teoretyczne podstawy planowania przestrzennego i urbanistyki. Współczesne tendencje osadnictwa
[622300] Zaopatrzenie w wodę
[651900] Zagospodarowanie przestrzenne
[650000] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
[620000] Gospodarka wodna
Słowa kluczowe water, saving rainwater, urban structure, Bio-Morpheme, cleaner residential environment
Abstrakt
This paper presents a novel model of an elementary autonomous housing complex called Bio-Morpheme, intended to be an element of a Bio-City's structure. Its novelty manifests from the idea of urban form ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 11.072
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/