Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49508)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22688)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Schneider-Skalska, Grażyna

Sztuka kształtowania przestrzeni: forma, kolor, materiał

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Architektura, urbanistyka, sztuka
Redaktor źródła Gzell, Sławomir
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
Wydawnictwo według MEiN Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
Data wydania 2022
Język polski
Zakres stron 182-211
Oznaczenie ilustracji il. (gł. kolor.)
Bibliografia (na str.) 211
ISBN 978-83-962825-0-7
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Sztuka kształtowania przestrzeni: forma, kolor, materiał / Grażyna Schneider-Skalska // W: Architektura, urbanistyka, sztuka / pod red. Sławomira Gzella. – Warszawa : Narodowy Instytut Architektury ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[640800] Projektowanie architektoniczne. Kształtowanie form architektonicznych, elementy i środki kształtowania
Słowa kluczowe architektura, urbanistyka, przestrzeń publiczna, forma i kolor

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/