Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kaczor, Grzegorz; Szkoda, Maciej; Grzywna, Maciej

Wybrane zagadnienia dotyczące oceny poziomu integralności bezpieczeństwa (SIL) w kolejowych pojazdach szynowych

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Selected issues concerning the assessment of the safety integrity level (SIL) of rail vehicles
Tytuł źródła Wybrane zagadnienia niezawodności i bezpieczeństwa w systemach technicznych
Redaktor źródła Rosiński, Adam; Siergiejczyk, Mirosław
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Warszawska
Data wydania 2022
Język polski
Zakres stron 49-58
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 57
Bibliografia (liczba pozycji) 12
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 987-83-8156-473-1
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Wybrane zagadnienia dotyczące oceny poziomu integralności bezpieczeństwa (SIL) w kolejowych pojazdach szynowych / Grzegorz Kaczor, Maciej Szkoda, Maciej Grzywna // W: Wybrane zagadnienia niezawodności ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe bezpieczeństwo systemu kolejowego, safety integrity level, niezawodność pojazdów szynowych
Abstrakt
W pracy na podstawie studium literaturowego i wymagań obowiązujących norm kolejowych z serii PN-EN 50126, PN-EN 50128 oraz PN-EN ISO 50129 przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące oceny poziomu ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/