Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10299)
    Artykuły i Czasopisma (7442)
       Pretekst : Zeszyty Katedry Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej (92)
       Przestrzeń Urbanistyka Architektura (73)
       Środowisko Mieszkaniowe = Housing Environment (248)
       Wiadomości Konserwatorskie (702)
       Technical Transactions (6072)
       Dźwignia (11)
       Artykuły z różnych czasopism (237)
    Publikacje książkowe (715)
    Materiały konferencyjne (211)
    Prace dyplomowe (1891)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (18)
    Materiały informacyjne PK (32)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (39904)
Inne bazy bibliograficzne (14226)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7336)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1944)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Artykuły i Czasopisma

typ: zbiór artykułów i czasopism

  

Kolekcja
Repozytorium PKElementy tej kolekcji: 7


Pretekst : Zeszyty Katedry Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej
typ: czasopismo
Wydawca: Zakład Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej IPA WA PK
Prawo dostępu: Zasób dostępny dla wszystkich

Przestrzeń Urbanistyka Architektura
typ: czasopismo
Wydawca: Wydawnictwo PK
Prawo dostępu: Zasób dostępny dla wszystkich

Środowisko Mieszkaniowe = Housing Environment
typ: czasopismo
Wydawca: Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego PK
Prawo dostępu: Zasób dostępny dla wszystkich

Wiadomości Konserwatorskie
typ: czasopismo
Wydawca: Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
Prawo dostępu: Zasób dostępny dla wszystkich

Technical Transactions / Czasopismo Techniczne
typ: czasopismo
Wydawca: Wydawnictwo PK
Prawo dostępu: Zasób dostępny dla wszystkich
Uwagi: Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line

Dźwignia
typ: czasopismo
Wydawca: Lwów: nakł. Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie
Prawo dostępu: Zasób dostępny dla wszystkich

Artykuły z różnych czasopism
typ: zbiór artykułów


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/