betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9793)
    Artykuły i Czasopisma (7104)
       Pretekst : Zeszyty Katedry Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej (92)
       Przestrzeń Urbanistyka Architektura (50)
       Środowisko Mieszkaniowe = Housing Environment (161)
       Wiadomości Konserwatorskie (675)
       Technical Transactions (5897)
       Dźwignia (11)
       Artykuły z różnych czasopism (211)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37823)
Inne bazy bibliograficzne (9027)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1846)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Artykuły i Czasopisma

typ: zbiór artykułów i czasopism

  

Kolekcja
Repozytorium PKElementy tej kolekcji: 7


Pretekst : Zeszyty Katedry Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej
Typ: czasopismo
Wydawca: Zakład Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej IPA WA PK
Prawo dostępu: Zasób dostępny dla wszystkich

Przestrzeń Urbanistyka Architektura
Typ: czasopismo
Wydawca: Wydawnictwo PK
Prawo dostępu: Zasób dostępny dla wszystkich

Środowisko Mieszkaniowe = Housing Environment
Typ: czasopismo
Wydawca: Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego PK
Prawo dostępu: Zasób dostępny dla wszystkich

Wiadomości Konserwatorskie
Typ: czasopismo
Wydawca: Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
Prawo dostępu: Zasób dostępny dla wszystkich

Technical Transactions / Czasopismo Techniczne
Typ: czasopismo
Wydawca: Wydawnictwo PK
Prawo dostępu: Zasób dostępny dla wszystkich
Uwagi: Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line

Dźwignia
Typ: czasopismo
Wydawca: Lwów: nakł. Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie
Prawo dostępu: Zasób dostępny dla wszystkich

Artykuły z różnych czasopism
Typ: zbiór artykułów


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/