Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
       Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (277)
       Architektura w przestrzeni sztuk (163)
       Prace naukowe i książki (55)
       Fragmenty książek (98)
       Seria Monografia (52)
       Książki wydane przed 1939 r. (198)
       Lwowiana (10)
       Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Krakowskiej (14)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Publikacje książkowe

typ: zbiór publikacji książkowych

  

Kolekcja
Repozytorium PKElementy tej kolekcji: 8


Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej
typ: zbiór książek

Architektura w przestrzeni sztuk
typ: seria wydawnicza
Wydawca: Wydział Architektury. Politechnika Krakowska

Prace naukowe i książki
typ: zbiór książek

Fragmenty książek
typ: zbiór rozdziałów

Seria Monografia
typ: seria wydawnicza
Wydawca: Wydawnictwo PK

Książki wydane przed 1939 r.
typ: zbiór książek

Lwowiana
typ: zbiór książek

Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Krakowskiej
typ: zbiór książek


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/