Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
       Rozprawy doktorskie PK (1838)
       Prace magisterskie PK (9)
       Rozprawy doktorskie w zbiorach BPK (72)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41249)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Prace dyplomowe

typ: zbiór prac dyplomowych

  

Kolekcja
Repozytorium PKElementy tej kolekcji: 3


Rozprawy doktorskie PK
typ: zbiór prac dyplomowych

Prace magisterskie PK
typ: zbiór prac dyplomowych

Rozprawy doktorskie w zbiorach BPK
typ: zbiór prac doktorskich


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/