betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9290)
    Artykuły i Czasopisma (6817)
    Publikacje książkowe (475)
    Materiały konferencyjne (190)
    Prace dyplomowe (1784)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (11)
    Materiały informacyjne PK (26)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (36465)
Inne bazy bibliograficzne (9000)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1819)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 17. Elektrotechnika z. 1-E

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2008
Kolekcja
Technical Transactions. Electrical Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 9

Łukasik, Szymon
Identyfikacja rozkładu w systemach rzeczywistych za pomocą estymatorów jądrowych
Typ: artykuł
Maciołek, Wacław
Wpływ bezwładności oraz nasycania się głównego obwodu magnetycznego na sygnały diagnostyczne mówiące o stanie klatki
Typ: artykuł
Pędrak, Grzegorz
Wykorzystanie komputerowych generatorów liczb losowych w układach stochastycznych przetworników analogowo-cyfrowych
Typ: artykuł
Piwowarczyk, Tadeusz
Moc chwilowa w stanie nieustalonym. Reprezentacja w dziedzinie skończonych ciągów liczbowych
Typ: artykuł
Piwowarczyk, Tadeusz
Upraszczanie funkcji wymiernych
Typ: artykuł
Schiff, Krzysztof
Zastosowanie algorytmu mrówkowego do wyznaczania maksymalnej grupy wzajemnie połączonych elementów
Typ: artykuł
Sobczyk, Tadeusz
Analiza transferu napięcia przez przekształtnik macierzowy 9×3 z jednoczesną zmianą częstotliwości
Typ: artykuł
Węgiel, Tomasz
Modelowanie silników karuzelowych
Typ: artykuł
Węgiel, Tomasz
The model of permanent magnet synchronous machines for diagnostic purpose
Typ: artykuł


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/