Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41241)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 17. Elektrotechnika z. 1-E

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2008
ISSN 1897-6301
Kolekcja
Technical Transactions. Electrical Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 9

Łukasik, Szymon
Identyfikacja rozkładu w systemach rzeczywistych za pomocą estymatorów jądrowych
typ: artykuł
Maciołek, Wacław
Wpływ bezwładności oraz nasycania się głównego obwodu magnetycznego na sygnały diagnostyczne mówiące o stanie klatki
typ: artykuł
Pędrak, Grzegorz
Wykorzystanie komputerowych generatorów liczb losowych w układach stochastycznych przetworników analogowo-cyfrowych
typ: artykuł
Piwowarczyk, Tadeusz
Moc chwilowa w stanie nieustalonym. Reprezentacja w dziedzinie skończonych ciągów liczbowych
typ: artykuł
Piwowarczyk, Tadeusz
Upraszczanie funkcji wymiernych
typ: artykuł
Schiff, Krzysztof
Zastosowanie algorytmu mrówkowego do wyznaczania maksymalnej grupy wzajemnie połączonych elementów
typ: artykuł
Sobczyk, Tadeusz
Analiza transferu napięcia przez przekształtnik macierzowy 9×3 z jednoczesną zmianą częstotliwości
typ: artykuł
Węgiel, Tomasz
Modelowanie silników karuzelowych
typ: artykuł
Węgiel, Tomasz
The model of permanent magnet synchronous machines for diagnostic purpose
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/