Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10319)
    Artykuły i Czasopisma (7459)
    Publikacje książkowe (716)
    Materiały konferencyjne (212)
    Prace dyplomowe (1892)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (18)
    Materiały informacyjne PK (32)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (39997)
Inne bazy bibliograficzne (14252)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7362)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1944)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 21. Budownictwo z. 1-B

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2008
ISSN 1897-628X
Kolekcja
Technical Transactions. Civil Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 8

Cichoń, Czesław; Koczubiej, Sławomir
Konsystentny model MES dla ram przestrzennych o prętach cienkościennych
typ: artykuł
Domagała, Lucyna
Skurcz i pęcznienie lekkich betonów kruszywowych modyfikowanych fazą włóknistą
typ: artykuł
Dziadosz, Agnieszka
Ocena i selekcja inwestycji budowlanych z wykorzystaniem analitycznego procesu hierarchicznego (AHP)
typ: artykuł
Janus-Michalska, Małgorzata
Zasada de Saint Venanta w przypadku materiałów komórkowych o ujemnym współczynniku Poissona
typ: artykuł
Kaźmierczak, Szymon
Niezbrojone złącza płytowych elementów sprężonych pod obciążeniem termicznym. Badania i nieliniowa analiza MES
typ: artykuł
Seruga, Andrzej; Faustmann, Dariusz
Zastosowanie zewnętrznego sprężenia do wzmacniania żelbetowych elementów belkowych
typ: artykuł
Seruga, Andrzej; Politalski, Wojciech
Graniczne naprężenia stali sprężającej w elementach zginanych sprężonych cięgnami bez przyczepności
typ: artykuł
Zych, Mariusz; Szydłowski, Rafał; Seruga, Andrzej
Ocena postępującego procesu zarysowania ścian cylindrycznych w monolitycznych zbiornikach żelbetowych
typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/