Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41245)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 4. Środowisko z. 1-Ś

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2012
ISSN 1897-6336
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Czasopismo Techniczne. Środowisko / Technical Transactions. Environment Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 14


Czasopismo Techniczne z. 4. Środowisko z. 1-Ś
typ: numer czasopisma
Banach, Włodzimierz
Wpływ zastosowania rastrowej mapy CORINE Land Cover na średnią wartość parametru CN modelu SCS
typ: artykuł
Bodziony, Marek; Baziak, Beata
AutoCAD Civil 3D jako narzędzie wspomagające w obliczeniach hydrologicznych
typ: artykuł
Bradło, Dariusz; Żelazny, Sylwester; Żukowski, Witold
Koncepcja elektrowni termojądrowej
typ: artykuł
Bzymek, Bernadetta; Jarosińska, Elżbieta
Wpływ uszczelnienia powierzchni zlewni na odpływ wód deszczowych
typ: artykuł
Gądek, Wiesław; Banach, Włodzimierz; Fiołka, Izabella
Zastosowanie modelu geomorfologicznego do wyznaczania wezbrań hipotetycznych w zlewniach niekontrolowanych
typ: artykuł
Godyń, Izabela
Analiza wykorzystania zasobów wodnych województwa śląskiego z zastosowaniem modelowania input-output
typ: artykuł
Jamróz, Agnieszka
Prawidłowa budowa, eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych zgodnie z przepisami prawa polskiego
typ: artykuł
Jamróz, Agnieszka; Generowicz, Agnieszka
Tendencje zmian nagromadzenia odpadów komunalnych na przykładzie małego miasta
typ: artykuł
Korzeniowska-Rejmer, Elżbieta; Generowicz, Agnieszka
Wpływ warunków meteorologicznych i terenowych na rozprzestrzenianie zanieczyszczeń ze składowisk odpadów komunalnych w powietrzu atmosferycznym
typ: artykuł
Kowarska, Beata; Baron, Jerzy; Kandefer, Stanisław; Żukowski, Witold
Oczyszczanie zużytego sorbentu bentonitowego w procesie spalania
typ: artykuł
Mucha, Zbigniew; Mikosz, Jerzy; Generowicz, Agnieszka
Zastosowanie analizy wielokryterialnej do wyboru technologii w małych oczyszczalniach ścieków
typ: artykuł
Porzuczek, Jan
Identyfikacja modelu dynamiki paleniska fluidalnego małej mocy
typ: artykuł
Szczepanek, Robert
Quantum GIS – wolny i otwarty system informacji geograficznej
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/