betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37871)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 4. Środowisko z. 1-Ś

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2012
ISSN 1897-6336
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Czasopismo Techniczne. Środowisko / Technical Transactions. Environment Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 14


Czasopismo Techniczne z. 4. Środowisko z. 1-Ś
Typ: numer czasopisma
Banach, Włodzimierz
Wpływ zastosowania rastrowej mapy CORINE Land Cover na średnią wartość parametru CN modelu SCS
Typ: artykuł
Bodziony, Marek; Baziak, Beata
AutoCAD Civil 3D jako narzędzie wspomagające w obliczeniach hydrologicznych
Typ: artykuł
Bradło, Dariusz; Żelazny, Sylwester; Żukowski, Witold
Koncepcja elektrowni termojądrowej
Typ: artykuł
Bzymek, Bernadetta; Jarosińska, Elżbieta
Wpływ uszczelnienia powierzchni zlewni na odpływ wód deszczowych
Typ: artykuł
Gądek, Wiesław; Banach, Włodzimierz; Fiołka, Izabella
Zastosowanie modelu geomorfologicznego do wyznaczania wezbrań hipotetycznych w zlewniach niekontrolowanych
Typ: artykuł
Godyń, Izabela
Analiza wykorzystania zasobów wodnych województwa śląskiego z zastosowaniem modelowania input-output
Typ: artykuł
Jamróz, Agnieszka
Prawidłowa budowa, eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych zgodnie z przepisami prawa polskiego
Typ: artykuł
Jamróz, Agnieszka; Generowicz, Agnieszka
Tendencje zmian nagromadzenia odpadów komunalnych na przykładzie małego miasta
Typ: artykuł
Korzeniowska-Rejmer, Elżbieta; Generowicz, Agnieszka
Wpływ warunków meteorologicznych i terenowych na rozprzestrzenianie zanieczyszczeń ze składowisk odpadów komunalnych w powietrzu atmosferycznym
Typ: artykuł
Kowarska, Beata; Baron, Jerzy; Kandefer, Stanisław; Żukowski, Witold
Oczyszczanie zużytego sorbentu bentonitowego w procesie spalania
Typ: artykuł
Mucha, Zbigniew; Mikosz, Jerzy; Generowicz, Agnieszka
Zastosowanie analizy wielokryterialnej do wyboru technologii w małych oczyszczalniach ścieków
Typ: artykuł
Porzuczek, Jan
Identyfikacja modelu dynamiki paleniska fluidalnego małej mocy
Typ: artykuł
Szczepanek, Robert
Quantum GIS – wolny i otwarty system informacji geograficznej
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/