betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9698)
    Artykuły i Czasopisma (7017)
    Publikacje książkowe (482)
    Materiały konferencyjne (193)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1816)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37348)
Inne bazy bibliograficzne (9005)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1824)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 1. Architektura z. 1-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2007
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 30
12
następne

Barełkowska, Katarzyna
Planistyczne mechanizmy humanizacji przestrzeni architektonicznej
Typ: artykuł
Barełkowski, Robert
Metaprojektowanie – programowanie scenariuszy rozwojowych przestrzeni zurbanizowanych
Typ: artykuł
Cömertler, Seval
Rola terenów otwartych w podnoszeniu atrakcyjności i jakości życia miejskiego
Typ: artykuł
Franta, Anna
Rola restrukturyzacji obszarów postindustrialnych w kreowaniu nowych rodzajów przestrzeni publicznych metropolii – stymulująca funkcja przyjętych regulacji
Typ: artykuł
Giecewicz, Joanna
Do kogo należy przestrzeń zamieszkiwania w mieście?
Typ: artykuł
Gronostajska, Barbara
Domy z betonu
Typ: artykuł
Gyurkovich, Mateusz
Rewitalizacja targu końskiego Smithfield w Dublinie – kompozycja nowych zespołów mieszkaniowych
Typ: artykuł
Kantarek, Anna Agata
O prywatności
Typ: artykuł
Kobylarczyk, Justyna
Kompozycja współczesnego miejskiego środowiska zamieszkania. Historyczny charakter miejsca wobec współczesnych wymagań, tendencji i zagrożeń na przykładzie strefy centralnej Łańcuta
Typ: artykuł
Kodym-Kozaczko, Grażyna
Na wrogim terytorium. Mieszkanie w centrum Poznania: od pruskiej twierdzy do miejskiego programu rewitalizacji
Typ: artykuł
Koralewska, Paulina; Raszka, Beata
Optymalizacja zagospodarowania Ostrowa Tumskiego w Poznaniu dla potrzeb współczesnego miasta
Typ: artykuł
Krzaklewski, Stanisław
Tworzenie miejskiego środowiska zamieszkania – przypadek marokański
Typ: artykuł
Lorek, Andrzej
Marszałkowska dzielnica mieszkaniowa i Karl-Marx-Allee. O wartości środowiska mieszkaniowego głównych założeń śródmiejskich epoki socrealizmu w Warszawie i Berlinie
Typ: artykuł
Makowska, Beata
Miasto – twórczy generator zdarzeń
Typ: artykuł
Mełges, Hubert
Architektoniczna strefa przejściowa między miastem a wsią (na wybranych przykładach aglomeracji śląsko-krakowskiej)
Typ: artykuł
Mikielewicz, Renata
Defragmentacja miasta – „wydajność” przestrzeni miejskiej a jej percepcja
Typ: artykuł
Petelenz, Marcin
Integracja przestrzenna zespołów zabudowy – działania formalne i praktyka
Typ: artykuł
Pęckowska, Agnieszka
Zielona estetyka. Miasto
Typ: artykuł
Rzegocińska-Tyżuk, Barbara
Uwagi o współczesnej determinacji mieszkania w mieście i jej konsekwencjach przestrzennych – na przykładzie Krakowa
Typ: artykuł
Skalski, Janusz
Komfort dalekiego patrzenia jako czynnik wartościujący przestrzeń publiczną miasta
Typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/