betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9699)
    Artykuły i Czasopisma (7017)
    Publikacje książkowe (482)
    Materiały konferencyjne (193)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1817)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37433)
Inne bazy bibliograficzne (9005)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1824)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie w zbiorach BPK

typ: zbiór prac doktorskich

  

Kolekcja
Prace dyplomoweElementy tej kolekcji: 71
1234
następne

Rybotycki, Marcin
Elektroutlenianie frakcji glicerynowej pochodzącej z produkcji biodiesla
Typ: rozprawa doktorska
Petryniak, Rafał
Algorytmy komputerowej detekcji dużych obiektów w obrazach o wysokim poziomie szumu i niejednorodności
Typ: rozprawa doktorska
Radzicki, Krzysztof
Analyse retard des mesures de temperatures
Typ: rozprawa doktorska
Chruzik, Katarzyna
Numeryczno-eksperymentalna analiza wytrzymałościowa kół zestawów kolejowych
Typ: rozprawa doktorska
Wiatowski, Marian
Usuwanie amoniaku ze ścieków i roztworów wodnych w obrotowym reaktorze dyskowym
Typ: rozprawa doktorska
Sanicka, Jadwiga
Transformations des actions dans le Secteur de la Gare de l'Est et de la Gare du Nord a Paris
Typ: rozprawa doktorska
Lachiewicz-Złotowska, Agata
Wpływ obciążeń stałych i zmiennych na wytrzymałość betonu przy rozciąganiu
Typ: rozprawa doktorska
Gawdzik, Barbara
Otrzymywanie nowych syntonów do reakcji Hornera-Wittiga i Hornera-Wadswortha-Emmonsa
Typ: rozprawa doktorska
Nowakowska, Marzena
Metoda identyfikacji niebezpiecznych odcinków dróg z wykorzystaniem teorii Bayesa i analizy skupień
Typ: rozprawa doktorska
Major, Halina
Ocena jednorodności geometrycznej dróg o małych prędkościach projektowych
Typ: rozprawa doktorska
Marciniak, Bernard
Hodowla i badanie domieszkowanych monokryształów węglowodorów aromatycznych
Typ: rozprawa doktorska
Peszak, Janusz
Badania wpływu parametrów eksploatacyjnych na czynniki decydujące o trwałości mechanizmu krzywkowego napędu pompy wtryskowej średnioobrotowego silnika z zapłonem samoczynnym
Typ: rozprawa doktorska
Szkuta-Pochopień, Teresa
Przemiany weglowodorów naftenowo-aromatycznych w procesie utleniania asfaltu
Typ: rozprawa doktorska
Warzecha, Lidia
Przemiany niewęglowodorowych składników asfaltu w procesie produkcji asfaltów utlenionych
Typ: rozprawa doktorska
Kowalska-Kiedik, Alina
Badania procesu wytwarzania czterobromodianu oraz jego niektóre nowe pochodne
Typ: rozprawa doktorska
Żmihorska-Gotfryd, Anna
Badania nad otrzymywaniem, własnościami i strukturą produktów reakcji alkoholu furfurylowego z formaldehydem w środowisku kwaśnym
Typ: rozprawa doktorska
Kozioł, Jacek Juliusz
Kompleksy PT i EDA pirydynowych analogów kwasu pikrynowego, sym-trójnitrobenzenu i trójnitroanizolu
Typ: rozprawa doktorska
Thomas, Antoni
Nowe możliwości zastosowania nitraminopirydyn w syntezie
Typ: rozprawa doktorska
Głomb, Janina
Odwzorowania dwurzutowe przestrzeni n-wymiarowych
Typ: rozprawa doktorska
Kubica, Józef
Model programowania lokalizacji oraz wielkości wytwórni masy betonowej
Typ: rozprawa doktorska

1234
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/