betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37867)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 2. Budownictwo z. 1-B

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2012
ISSN 1897-628X
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Civil Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 10


Czasopismo Techniczne z. 2. Budownictwo z. 1-B
Typ: numer czasopisma
Ciurej, Henryk
Interakcja inercyjnych obciążeń ruchomych i kładki dla pieszych
Typ: artykuł
Kogut, Janusz P.; Zięba, Jakub
Zdalny i zautomatyzowany pomiar osiadań w laboratoryjnych badaniach gruntu budowlanego
Typ: artykuł
Kwiecień, Arkadiusz
Redukcja koncentracji naprężeń po naprawie polimerowym złączem podatnym
Typ: artykuł
Leśniak, Agnieszka
Przyczyny opóźnień budowy w opiniach wykonawców
Typ: artykuł
Mikołajek, Marian
Nieliniowe zagadnienie deformacji dwuskładnikowego ośrodka porowatego o indukowanej anizotropii przepływu
Typ: artykuł
Nowak-Michta, Aneta
Wytrzymałość na ściskanie betonów z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego
Typ: artykuł
Piekarczyk, Marek
Zastosowanie połączeń klejonych w konstrukcjach metalowych
Typ: artykuł
Świerczek, Marian
Wpływ określonych szkód górniczych na ławy rusztu fundamentowego
Typ: artykuł
Zima, Krzysztof
Charakterystyka najczęściej stosowanych na świecie systematyk robót budowlanych
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/