betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37871)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 19. Środowisko z. 2-Ś

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2008
ISSN 1897-6336
Kolekcja
Czasopismo Techniczne. Środowisko / Technical Transactions. Environment Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 36
12
następne

Banachowicz, Andrzej; Bober, Ryszard; Wolski, Adam; Grodzicki, Piotr; Kozłowski, Zenon
Badania dostępności systemu DGPS na dolnej Odrze
Typ: artykuł
Banachowicz, Andrzej; Wołejsza, Piotr
Ocena dokładności obliczania parametrów spotkania CPA i TCPA w multiagentowym systemie wspomagania nawigacyjnego procesu decyzyjnego
Typ: artykuł
Stereńczak, Krzysztof; Będkowski, Krzysztof
Porównanie zasięgów koron drzew wyznaczonych na podstawie danych skanowania laserowego i pomiarów fotogrametrycznych
Typ: artykuł
Luther, Leonard; Błędzka, Jolanta; Kujawski, Edward
Dokumentacja kartograficzno-fotograficzna w planowaniu szlaku turystycznego
Typ: artykuł
Bojarowski, Krzysztof; Gościewski, Dariusz
Organizacja pomiaru skanerem laserowym
Typ: artykuł
Bojarowski, Krzysztof; Gościewski, Dariusz
Generowanie numerycznego modelu terenu na podstawie wyników pomiaru skanerem laserowym
Typ: artykuł
Cacciuto, Tomasz
Tin data optimization for shape extraction from terrain laser scan measurement
Typ: artykuł
Czochański, Marian; Dziubińska, Joanna
Wpływ opłat adiacenckich związanych z podziałem nieruchomości na budżet gminy na przykładzie Łodzi
Typ: artykuł
Czochański, Marian; Kowalski, Grzegorz
Udział prac geodezyjnych w tworzeniu układu przestrzennego Łodzi przemysłowej
Typ: artykuł
Kowalski, Grzegorz; Czochański, Marian
Prototyp wielkoskalowej mapy sytuacyjnej w układzie sekcyjnym dla miasta Łodzi
Typ: artykuł
Wolski, Bogdan; Derezińska, Agnieszka
Badania niezawodności eksploatacyjnej osnowy wysokościowej stabilizowanej na obszarze gruntów ekspansywnych
Typ: artykuł
Felski, Andrzej Z.
Pola wspólne nawigacji i geodezji
Typ: artykuł
Gajdek, Jerzy
Wytyczanie i obsługa montażu budynków w procesie on-line
Typ: artykuł
Gerus-Gościewska, Małgorzata
Możliwości zastosowania informacji podpowierzchniowych uzyskanych z georadaru do projektowania struktur liniowych
Typ: artykuł
Gościewski, Dariusz
Zastosowanie kompresji RLE do redukcji wielkości zbiorów typu GRID
Typ: artykuł
Janicka, Joanna
Transformacja współrzędnych z zastosowaniem wybranych metod m-estymacji
Typ: artykuł
Kamiński, Waldemar; Bojarowski, Krzysztof; Dumalski, Andrzej; Mroczkowski, Krzysztof; Trystuła, Jerzy
Ocena możliwości wykorzystania skanera laserowego Scanstation firmy LEICA w badaniu deformacji obiektów budowlanych
Typ: artykuł
Kośka, Tadeusz
Problem ewidencjonowania nieruchomości w Łodzi jako wynik analizy archiwalnych materiałów kartograficznych dla sporządzenia opracowań ekofizjograficznych
Typ: artykuł
Kuczyńska, Joanna
Metodyka modelowania i oceny obiektów budowlanych w monitoringu odkształceń i przemieszczeń
Typ: artykuł
Kujawski, Edward; Luther, Leonard; Sztubecka, Małgorzata
Problemy oceny poziomu hałasu na obszarze parków miejskich
Typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/