Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10621)
    Artykuły i Czasopisma (7622)
    Publikacje książkowe (825)
    Materiały konferencyjne (220)
    Prace dyplomowe (1913)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (40924)
Inne bazy bibliograficzne (14410)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1963)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 4. Architektura z. 1-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2008
ISSN 1897-6271
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 13

Szumakowicz, Eugeniusz
Uwagi o wartościach
typ: artykuł
Zachariasz, Agata
Ojcowski Park Narodowy
typ: artykuł
Sykta, Izabela
Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy
typ: artykuł
Sykta, Izabela
Plany zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa
typ: artykuł
Böhm, Aleksander
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego III Kampusu UJ
typ: artykuł
Zachariasz, Agata
Zwierzyniecki Park Kulturowy w Krakowie
typ: artykuł
Mularz, Stanisław; Drzewiecki, Wojciech
Interpretacja głównych elementów krajobrazu na teledetekcyjnych obrazach lotniczych i satelitarnych
typ: artykuł
Zachariasz, Agata; Sykta, Izabela
Przekształcenia krajobrazu wybranych obszarów w latach 1966–2007
typ: artykuł
Böhm, Aleksander
Skuteczność istniejących w Polsce instrumentów prawnych
typ: artykuł
Osikowska, Wanda; Przetacznik, Jan
Percepcja i ocena estetyczna krajobrazu Krakowa
typ: artykuł
Wojciechowski, Krzysztof H.
Prokrajobrazowe instrumenty planistyczne we Francji, Belgii, Hiszpanii i Portugalii
typ: artykuł
Böhm, Aleksander
Prokrajobrazowe instrumenty planistyczne w Niemczech
typ: artykuł
Böhm, Aleksander
Proponowane działania
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/