betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9698)
    Artykuły i Czasopisma (7017)
    Publikacje książkowe (482)
    Materiały konferencyjne (193)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1816)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37340)
Inne bazy bibliograficzne (9005)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1824)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 7. Architektura z. 2-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2012
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 30
12
następne


Czasopismo Techniczne z. 7. Architektura z. 2-A
Typ: numer czasopisma
Łakomy, Katarzyna
„Ogrody Pamięci” w sztuce ogrodowej i architekturze krajobrazu
Typ: artykuł
Mitkowska, Anna
Kalwarie europejskie jako pielgrzymkowe ogrody pamięci
Typ: artykuł
Chrząszczewski, Jacek
Kalwaria na Austeinie w Grazu
Typ: artykuł
Zachariasz, Agata
O upamiętnianiu miejsc, wydarzeń, osób i zwierząt w historycznych i współczesnych ogrodach i parkach
Typ: artykuł
Majdecka-Strzeżek, Anna
Historyczne cmentarze ogrody pamięci jako wyróżniki krajobrazu kulturowego
Typ: artykuł
Pluta, Katarzyna
Współczesne przestrzenie publiczne jako ogrody i krajobrazy pamięci
Typ: artykuł
Leniartek, Mieczysław K.
Percepcja założenia krajobrazowego jako doświadczanie déjà raconté
Typ: artykuł
Szewczyk, Jarosław
Staropolski ogród jako archetyp i relikt tradycji
Typ: artykuł
Bieske-Matejak, Alicja
Ogrody pamięci w praktyce urbanistycznej
Typ: artykuł
Wrzos, Zuzanna; Kimic, Kinga
Ogród pamięci Gucin-Gaj w Warszawie – stan przetrwania
Typ: artykuł
Dudek-Klimiuk, Joanna
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego – ogród pamięci i wyobraźni
Typ: artykuł
Wycichowska, Barbara
Park im. T. Rejtana. Łódzki Park Nie-pamięci
Typ: artykuł
Kimic, Kinga
Ogród Strzelecki w Tarnowie – ogród pamięci z Mauzoleum generała Bema
Typ: artykuł
Baster, Przemysław
Współczesny ogród Nan Lian w Hongkongu – pamięć o przeszłości
Typ: artykuł
Brzezowski, Wojciech
Ian Hamilton Finlay i jego Mała Sparta
Typ: artykuł
Kosiński, Wojciech
Ogród Pamięci Imigrantów pod Statuą Wolności – uwarunkowania, konteksty, realizacja
Typ: artykuł
Makowska, Beata
Parki rzeźb w Norwegii
Typ: artykuł
Milecka, Małgorzata
Xcaret – park kultury Majów
Typ: artykuł
Jagiełło, Marzanna
Pamięci żony. Garden of Cosmic Speculation Charlesa Jencksa
Typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/