Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 3. Budownictwo z. 2-B

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2012
ISSN 1897-628X
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Civil Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 58
123
następne


Czasopismo Techniczne z. 3. Budownictwo z. 2-B
typ: numer czasopisma
Bielek, Boris; Bielek, Milan
Geometric classification of natural physical cavities
typ: artykuł
Bielek, Milan; Bielek, Boris; Híreš, Juraj
Technology in architecture as an irreplaceable phenomenon of low-energy, green and sustainable construction
typ: artykuł
Bielek, Boris; Bielek, Milan; Szabó, Ján; Mikle, Stanislav
The verification of the function of a narrow-cavity double-skin transparent façade – in situ experiment
typ: artykuł
Byrdy, Aleksander; Byrdy, Czesław
Zmiany temperatur wewnętrznych w budynku okresowo ogrzewanym
typ: artykuł
Bzowska, Dorota
Wpływ zmian klimatycznych na temperaturę wewnętrzną budynku
typ: artykuł
Chwieduk, Dorota
Wytyczne tworzenia koncepcji energetycznej budynku
typ: artykuł
Corrao, Rossella; Morini, Marco
Integration of Dye-sensitized Solar Cells with glassblock
typ: artykuł
Dudzińska, Anna
Komfort cieplny w pasywnym budynku hali sportowej w Słomnikach
typ: artykuł
Ďurica, Pavol; Baďurová, Silvia; Ponechal, Radoslav
The energy and environmental evaluation of a wooden house
typ: artykuł
Eicker, Ursula; Bossert, Michael; Thumm, Felix; Schneider, Dietrich
A refurbishment concept for large buildings considering the german energy-saving directive “EnEV” demonstrated at a nursing home in Bruchsal, Germany
typ: artykuł
Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Furtak, Marcin
Małopolskie laboratorium budownictwa pasywnego
typ: artykuł
Firląg, Szymon
Szczelność powietrzna budynków pasywnych i energooszczędnych – wyniki badań
typ: artykuł
Gałek, Paweł
Analiza ciepłochronnych rozwiązań konstrukcji balkonów
typ: artykuł
Geletka, Vladimír; Sedláková, Anna
Shape of buildings and energy consumption
typ: artykuł
Gintowt, Jolanta
Ewaluacja kryterium ekologicznego i ekonomicznego ze względu na pojemność cieplną na przykładzie budynku biurowego
typ: artykuł
Górzeński, Radosław; Górka, Andrzej; Szczechowiak, Edward
Guidelines for the control algorithm of heating installations in LARS low-energy system
typ: artykuł
Grudzińska, Magdalena
Czynniki wpływające na efektywność energetyczną obudowy balkonu
typ: artykuł
Gumuła, Stanisław; Stanisz, Katarzyna
Możliwości wykonania i eksploatacji budynku autonomicznego energetycznie zasilanego z odnawialnych źródeł energii
typ: artykuł
Heim, Dariusz; Szczepańska, Eliza
Luminancja świetlna nieboskłonu – dyskretyzacja przestrzenna dla potrzeb energetycznych obliczeń budynków
typ: artykuł

123
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/