betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37871)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 6. Mechanika z. 2-M

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2009
ISSN 1897-628X
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 16

Wielgosz, Roman
Łączenie bezstykowych szyn kolejowych
Typ: artykuł
Wojciechowski, Wojciech; Kolbusz, Robert
Badania symulacyjne cykli cieplnych
Typ: artykuł
Moszumański, Ryszard; Tabor, Adam; Okoński, Stanisław
Badanie właściwości materiałów ślizgowych na bazie miedzi i żelaza
Typ: artykuł
Szewczyk-Nykiel, Aneta; Kazior, Jan; Nykiel, Marek
Charakterystyka biomateriałów kompozytowych typu AISI 316L - hydroksyapatyt
Typ: artykuł
Hebda, Marek
Komputerowe wspomaganie zintegrowanych metod analizy termicznej
Typ: artykuł
Mierzwiński, Dariusz; Walter, Janusz
Laserowa modyfikacja warstwy wierzchniej
Typ: artykuł
Kadłuczka, Anna; Mazur, Marek
Mechanika korozji dwufazowego stopu tytanu w środowisku HCl
Typ: artykuł
Tomaszewska-Górecka, Wioletta; Pytel, Stanisław
Mikromechanizmy pękania niskowęglowej stali bainitycznej
Typ: artykuł
Rehmus-Forc, Anna
Problematyka badań odbiorowych odkuwek wałów turbin parowych
Typ: artykuł
Kłaput, Józef
Próba ujawnienia efektu Bauschingera za pomocą niekonwencjonalnej metody Small Punch Test (SPT)
Typ: artykuł
Skrzypek, Stanisław J.; Goły, Marcin; Augustyn-Pieniążek, Joanna
Skład fazowy i mikrostruktura warstwy wierzchniej na podłożu stali austenitycznej 18-8 po laserowej modyfikacji
Typ: artykuł
Pietryka, Izabela
Struktura i własności stali chromowo-molibdenowych eksploatowanych w podwyższonych temperaturach
Typ: artykuł
Zarębski, Krzysztof; Okoński, Stanisław
Własności mechaniczne spieków metali po odkształceniach plastycznych i obróbce cieplnej
Typ: artykuł
Szewczyk-Nykiel, Aneta
Wpływ dodatku manganu na strukturę i własności spieków Fe-Cr-Mo
Typ: artykuł
Miernik, Krzysztof; Bogucki, Rafał; Pytel, Stanisław
Wpływ temperatury hartowania na mikrostrukturę i własności mechaniczne stali DP
Typ: artykuł
Lisak, Janusz
Zastosowanie dyfrakcji rentgenowskiej do oceny zużycia materiału pobranego z elementów kotła parowego
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/