Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41245)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 6. Mechanika z. 2-M

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2009
ISSN 1897-628X
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 16

Wielgosz, Roman
Łączenie bezstykowych szyn kolejowych
typ: artykuł
Wojciechowski, Wojciech; Kolbusz, Robert
Badania symulacyjne cykli cieplnych
typ: artykuł
Moszumański, Ryszard; Tabor, Adam; Okoński, Stanisław
Badanie właściwości materiałów ślizgowych na bazie miedzi i żelaza
typ: artykuł
Szewczyk-Nykiel, Aneta; Kazior, Jan; Nykiel, Marek
Charakterystyka biomateriałów kompozytowych typu AISI 316L - hydroksyapatyt
typ: artykuł
Hebda, Marek
Komputerowe wspomaganie zintegrowanych metod analizy termicznej
typ: artykuł
Mierzwiński, Dariusz; Walter, Janusz
Laserowa modyfikacja warstwy wierzchniej
typ: artykuł
Kadłuczka, Anna; Mazur, Marek
Mechanika korozji dwufazowego stopu tytanu w środowisku HCl
typ: artykuł
Tomaszewska-Górecka, Wioletta; Pytel, Stanisław
Mikromechanizmy pękania niskowęglowej stali bainitycznej
typ: artykuł
Rehmus-Forc, Anna
Problematyka badań odbiorowych odkuwek wałów turbin parowych
typ: artykuł
Kłaput, Józef
Próba ujawnienia efektu Bauschingera za pomocą niekonwencjonalnej metody Small Punch Test (SPT)
typ: artykuł
Skrzypek, Stanisław J.; Goły, Marcin; Augustyn-Pieniążek, Joanna
Skład fazowy i mikrostruktura warstwy wierzchniej na podłożu stali austenitycznej 18-8 po laserowej modyfikacji
typ: artykuł
Pietryka, Izabela
Struktura i własności stali chromowo-molibdenowych eksploatowanych w podwyższonych temperaturach
typ: artykuł
Zarębski, Krzysztof; Okoński, Stanisław
Własności mechaniczne spieków metali po odkształceniach plastycznych i obróbce cieplnej
typ: artykuł
Szewczyk-Nykiel, Aneta
Wpływ dodatku manganu na strukturę i własności spieków Fe-Cr-Mo
typ: artykuł
Miernik, Krzysztof; Bogucki, Rafał; Pytel, Stanisław
Wpływ temperatury hartowania na mikrostrukturę i własności mechaniczne stali DP
typ: artykuł
Lisak, Janusz
Zastosowanie dyfrakcji rentgenowskiej do oceny zużycia materiału pobranego z elementów kotła parowego
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/