Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41241)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 17. Architektura z. 6-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 39
12
następne

Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
Planowanie przestrzenne w obszarach zagrożeń
typ: artykuł
Zuziak, Zbigniew K.
Kryterium bezpieczeństwa w urbanistyce współczesnej
typ: artykuł
German, Krystyna
Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w warunkach ekstremalnych jako weryfikator wadliwego zagospodarowania przestrzennego
typ: artykuł
Sołtys, Jacek
Trudności ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym – struktura problemu
typ: artykuł
Blazy, Rafał
Zagrożenia przestrzenne wynikające z nieprzestrzegania prawa
typ: artykuł
Czekiel-Świtalska, Elżbieta
Planowanie przestrzenne a zagrożenia
typ: artykuł
Gołąb-Korzeniowska, Monika
Przekształcenia miasta w warunkach zagrożenia hałasem
typ: artykuł
Podhalański, Bogusław
Ochrona zasobów kulturowych poprzez planowanie miejscowe w kontekście zagrożeń wynikających z braku realizacji kanału krakowskiego
typ: artykuł
Czarnecki, Adam; Lewandowska-Czarnecka, Anna
System wodny ujścia Wisły, potencjalne zagrożenia i zrównoważony rozwój
typ: artykuł
Nowacka-Rejzner, Urszula
Małe rzeki i potoki jako wartość zagrożona i zagrożenie w przestrzeni miejskiej. Na przykładzie potoku Sudół Dominikański w Krakowie
typ: artykuł
Sobucki, Mateusz
Geomorfologiczne uwarunkowania planowania przestrzennego w dolinach rzecznych. Na przykładzie górnej Wisłoki w odcinku Nieznajowa–Rozstajne
typ: artykuł
Wójcikowski, Wojciech
Zagrożenia w obszarach prawnie chronionych
typ: artykuł
Marcinkowska, Iwona; Szczepańska, Agnieszka; Augustynowicz, Agnieszka
Czynniki środowiskowe decydujące o funkcji terenu na przykładzie strefy ochronnej ujęcia wody
typ: artykuł
Balon, Jarosław
Wyróżnianie atrybutów atrakcyjności krajobrazu jako metoda oceny obszarów cennych przyrodniczo
typ: artykuł
Baran-Zgłobicka, Bogusława; Gawrysiak, Leszek; Warowna, Justyna; Zgłobicki, Wojciech
Znaczenie rzeźby terenu w planowaniu przestrzennym na obszarach wyżynnych
typ: artykuł
Gerlée, Alina; Kaim, Katarzyna
Metody oceny oddziaływań skumulowanych w procedurze OOŚ – wybrane zagadnienia
typ: artykuł
Huseynov, Emir F.
Multifunctional inhabited complex as base for sustainable revival of the degraded area
typ: artykuł
Ogrodnik, Daniel
Zagrożenia w przestrzeni śródmieścia
typ: artykuł
Kwiatkowski, Jacek; Szajewska, Natalia
Funkcjonowanie elementów planowania przestrzennego w Polsce na szczeblu lokalnym. Interpretacja pojęcia „działka sąsiednia”
typ: artykuł
Pawlak, Anna
Obszary zagrożeń w małych miastach
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/