Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 5. Budownictwo z. 1-B

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2009
ISSN 1897-628X
Kolekcja
Technical Transactions. Civil Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 32
12
następne

Basińska, Małgorzata; Koczyk, Halina
Doświadczenia po przeprowadzonej modernizacji obiektu do standardu pasywnego
typ: artykuł
Bielek, Boris; Bielek, Milan
New results of experimental research into regime of natural physical cavity of double-skin transparent facade under windless climate conditions
typ: artykuł
Bielek, Milan; Bielek, Boris; Szabó, Daniel
Natural physical cavity and quantification of its parameters by in situ experiment method
typ: artykuł
Byrdy, Aleksander; Byrdy, Czesław
Nowoczesne ciepłochronne lekkie stropy z blach fałdowych
typ: artykuł
Gruhler, Karin; Deilmann, Clemens
Residential and commercial buildings in rural areas – refurbishment or new construction?
typ: artykuł
Heim, Dariusz; Samuszonek, Jakub
Wykorzystanie technik symulacji komputerowych w projektowaniu energooszczędnego budynku biurowego
typ: artykuł
Wesołowska, Maria; Hołownia, Paula
Fizykalne problemy rewitalizacji zabytkowej zabudowy przemysłowej Bydgoszczy
typ: artykuł
Ickiewicz, Irena
Analiza zjawiska wysadziny zmarzlinowej dla celów inżynierskich
typ: artykuł
Kalousek, Lubor; Vlcek, Milan
Basic reconstruction aspects of flat roofs on panel buildings
typ: artykuł
Katunský, Dušan
The interaction between thermal flows and building construction including its underground and envelope structure
typ: artykuł
Kisilewicz, Tomasz
Prosty model symulacyjny przegrody z izolacją transparentną
typ: artykuł
Klemm, Katarzyna
Obserwacja turbulentnego przepływu strugi powietrza przez przeszkodę o określonej perforacji
typ: artykuł
Koczyk, Halina; Antoniewicz, Bronisława
Wpływ sposobu zaopatrzenia w ciepło budynku energooszczędnego na etykietę energetyczną
typ: artykuł
Konca, Piotr
Odporność wypraw cienkowarstwowych w systemach ociepleń na promieniowanie UV-A
typ: artykuł
Kossecka, Elżbieta
Instalacje fotowoltaiczne w hotelowym budynku energooszczędnym
typ: artykuł
Krušinsky, Peter; Pisca, Peter
The analysis on non-destructive wall cracks activity with the use of digital photograph, image processing and fractal dimension
typ: artykuł
Lichner, Miroslav; Nagy, Richard
Renovation of apartment buildings with respect to energy savings and greater efficiency
typ: artykuł
Ligęza, Wiesław; Dębowski, Jacek
Wpływ wzmocnień budynków wielkopłytowych na lokalną zmianę izolacyjności ściany
typ: artykuł
Lis, Anna
Ocena poziomu zużycia ciepła w budynkach
typ: artykuł
Lis, Piotr; Sekret, Robert
Analiza porównawcza sezonowego zużycia ciepła do ogrzewania budynków edukacyjnych
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/