betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37874)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 25. Automatyka z. 1-AC

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2012
ISSN 2300-1526
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Automatic Control
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 13


Czasopismo Techniczne z. 25. Automatyka z. 1-AC
Typ: numer czasopisma
Kulczycki, Piotr
Seria Automatyka - słowo wstępne
Typ: artykuł
Łukasik, Szymon; Kulczycki, Piotr
Zastosowanie miar zachowania struktury topologicznej zbioru w wielowymiarowej analizie danych w przestrzeni zredukowanej
Typ: artykuł
Falkiewicz, Dominika; Kacprzyk, Janusz
Different aspects of supporting group consensus reaching process under fuzziness
Typ: artykuł
Falkiewicz, Dominika; Hołda, Małgorzata
Changing attitude patterns in group decision making process – a socio-technological approach
Typ: artykuł
Falkiewicz, Dominika; Łukasik, Szymon
Modelowanie rozmyte z zastosowaniem algorytmu optymalizacji rojem cząstek
Typ: artykuł
Kowalski, Piotr A.
Procedura ekstrakcji cech z obrazu twarzy dla potrzeb systemu biometrycznego
Typ: artykuł
Dziedzic, Mateusz
Clustering based population size reduction method for evolutionary algorithms
Typ: artykuł
Kokosiński, Zbigniew; Michalski, Tomasz
Synteza dwupoziomowych układów kombinacyjnych w programie PKmin
Typ: artykuł
Kiełkowicz, Kazimierz; Kokosiński, Zbigniew
Algorytm hybrydowy dla probabilistycznego problemu komiwojażera
Typ: artykuł
Samborska, Maria
Aproksymacja rozwiązań okresowych nieliniowych równań obwodów elektrycznych metodą Poincarégo-Lindstedta
Typ: artykuł
Zając, Mieczysław
Metody falkowe w badaniu uszkodzeń układu przeniesienia napędu
Typ: artykuł
Zając, Mieczysław
Monitorowanie układu elektromechanicznego metodą analizy czasowo-częstotliwościowej
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/