Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 25. Automatyka z. 1-AC

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2012
ISSN 2300-1526
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Automatic Control
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 13


Czasopismo Techniczne z. 25. Automatyka z. 1-AC
typ: numer czasopisma
Kulczycki, Piotr
Seria Automatyka - słowo wstępne
typ: artykuł
Łukasik, Szymon; Kulczycki, Piotr
Zastosowanie miar zachowania struktury topologicznej zbioru w wielowymiarowej analizie danych w przestrzeni zredukowanej
typ: artykuł
Falkiewicz, Dominika; Kacprzyk, Janusz
Different aspects of supporting group consensus reaching process under fuzziness
typ: artykuł
Falkiewicz, Dominika; Hołda, Małgorzata
Changing attitude patterns in group decision making process – a socio-technological approach
typ: artykuł
Falkiewicz, Dominika; Łukasik, Szymon
Modelowanie rozmyte z zastosowaniem algorytmu optymalizacji rojem cząstek
typ: artykuł
Kowalski, Piotr A.
Procedura ekstrakcji cech z obrazu twarzy dla potrzeb systemu biometrycznego
typ: artykuł
Dziedzic, Mateusz
Clustering based population size reduction method for evolutionary algorithms
typ: artykuł
Kokosiński, Zbigniew; Michalski, Tomasz
Synteza dwupoziomowych układów kombinacyjnych w programie PKmin
typ: artykuł
Kiełkowicz, Kazimierz; Kokosiński, Zbigniew
Algorytm hybrydowy dla probabilistycznego problemu komiwojażera
typ: artykuł
Samborska, Maria
Aproksymacja rozwiązań okresowych nieliniowych równań obwodów elektrycznych metodą Poincarégo-Lindstedta
typ: artykuł
Zając, Mieczysław
Metody falkowe w badaniu uszkodzeń układu przeniesienia napędu
typ: artykuł
Zając, Mieczysław
Monitorowanie układu elektromechanicznego metodą analizy czasowo-częstotliwościowej
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/