Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41245)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 32

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Journal of Heritage Conservation
Data wydania 2012
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 23
12
następne


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 32
typ: numer czasopisma
Tołłoczko, Zdzisława; Tołłoczko, Tomasz
Ze studiów nad recepcją problemów architektury między neoklasycyzmem i historyzmem w sztuce krajów nordyckich XIX wieku
typ: artykuł
Kuśnierz-Krupa, Dominika
„Portugalska szkoła konserwacji” – Muzeum Transportu i Komunikacji Eduarda Souto Moury w Porto
typ: artykuł
Sarkowicz, Dominika; Klisińska-Kopacz, Anna
Tajemnice „Autoportretu” Henryka Siemiradzkiego – przyczynek do badań nad warsztatem artysty
typ: artykuł
Sharaf El Din, Shahira
Maladaptive use of a royal palace at Edfina, Egypt
typ: artykuł
Van Parys, L.; Noël, J.; Lamblin, D.; Datoussaid, S.; Tilmant, A.
Disorders in north transept of the cathedral in Tournai (Be): Structural monitoring, simulations and temporary stabilization
typ: artykuł
Baratta, Alessandro; Corbi, Ottavia
The static behavior of historical vaults and cupolas
typ: artykuł
Kościuk, Jacek
Modern 3D scanning in modelling, documentation and conservation of architectural heritage
typ: artykuł
Compán, V.; Cámara, M.; Sánchez, J.
Structural analysis of complex forms in the German Baroque
typ: artykuł
Ayensa Pardo, Alberto; Beltrán Pellicer, Beatriz; Ibarz Montaner, Elena; Gracia Villa, Luis
A methodology for the assessment of historical structures based on finite element models
typ: artykuł
Brol, Janusz; Dawczyński, Szymon; Malczyk, Andrzej; Adamczyk, Katarzyna
Testing timber beams after 130 years of utilization
typ: artykuł
Hojdys, Łukasz; Krajewski, Piotr
Experimental tests on strengthened and unstrengthened masonry vault with backfill
typ: artykuł
Koss, Andrzej; Marczak, Jan
Evaluation of laser cleaning progress and quality
typ: artykuł
Säbel, Anja; Holzer, Stefan M.
19th century curved board roofs in Bavaria
typ: artykuł
Soikkeli, Anu; Tervaoja, Jussi
World’s largest wooden church in Kerimäki
typ: artykuł
Wendland, David
Research on “cell vaults”: analytic and experimental studies on the technology of late-gothic vault construction
typ: artykuł
Giongo, Ivan; Piazza, Maurizio; Tomasi, Roberto
Cambering of timber composite beams by means of screw fasteners
typ: artykuł
Poletti, Elisa; Vasconcelos, Graça
Seismic behaviour of traditional half-timbered walls: cyclic tests and strengthening solutions
typ: artykuł
Bednarz, Łukasz; Kasiedczak, Andrzej; Stachańczyk, Renata; Roscher, Astrid
Conservation renovations of the bridges in the Muskau Park
typ: artykuł
Bertolini-Cestari, Clara; Invernizzi, Stefano; Spanò, Antonia; Mallamaci, Lara
Laser modeling and structural assessment of a XVIIth century wooden dome
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/