betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37871)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 32

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Journal of Heritage Conservation
Data wydania 2012
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 23
12
następne


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 32
Typ: numer czasopisma
Tołłoczko, Zdzisława; Tołłoczko, Tomasz
Ze studiów nad recepcją problemów architektury między neoklasycyzmem i historyzmem w sztuce krajów nordyckich XIX wieku
Typ: artykuł
Kuśnierz-Krupa, Dominika
„Portugalska szkoła konserwacji” – Muzeum Transportu i Komunikacji Eduarda Souto Moury w Porto
Typ: artykuł
Sarkowicz, Dominika; Klisińska-Kopacz, Anna
Tajemnice „Autoportretu” Henryka Siemiradzkiego – przyczynek do badań nad warsztatem artysty
Typ: artykuł
Sharaf El Din, Shahira
Maladaptive use of a royal palace at Edfina, Egypt
Typ: artykuł
Van Parys, L.; Noël, J.; Lamblin, D.; Datoussaid, S.; Tilmant, A.
Disorders in north transept of the cathedral in Tournai (Be): Structural monitoring, simulations and temporary stabilization
Typ: artykuł
Baratta, Alessandro; Corbi, Ottavia
The static behavior of historical vaults and cupolas
Typ: artykuł
Kościuk, Jacek
Modern 3D scanning in modelling, documentation and conservation of architectural heritage
Typ: artykuł
Compán, V.; Cámara, M.; Sánchez, J.
Structural analysis of complex forms in the German Baroque
Typ: artykuł
Ayensa Pardo, Alberto; Beltrán Pellicer, Beatriz; Ibarz Montaner, Elena; Gracia Villa, Luis
A methodology for the assessment of historical structures based on finite element models
Typ: artykuł
Brol, Janusz; Dawczyński, Szymon; Malczyk, Andrzej; Adamczyk, Katarzyna
Testing timber beams after 130 years of utilization
Typ: artykuł
Hojdys, Łukasz; Krajewski, Piotr
Experimental tests on strengthened and unstrengthened masonry vault with backfill
Typ: artykuł
Koss, Andrzej; Marczak, Jan
Evaluation of laser cleaning progress and quality
Typ: artykuł
Säbel, Anja; Holzer, Stefan M.
19th century curved board roofs in Bavaria
Typ: artykuł
Soikkeli, Anu; Tervaoja, Jussi
World’s largest wooden church in Kerimäki
Typ: artykuł
Wendland, David
Research on “cell vaults”: analytic and experimental studies on the technology of late-gothic vault construction
Typ: artykuł
Giongo, Ivan; Piazza, Maurizio; Tomasi, Roberto
Cambering of timber composite beams by means of screw fasteners
Typ: artykuł
Poletti, Elisa; Vasconcelos, Graça
Seismic behaviour of traditional half-timbered walls: cyclic tests and strengthening solutions
Typ: artykuł
Bednarz, Łukasz; Kasiedczak, Andrzej; Stachańczyk, Renata; Roscher, Astrid
Conservation renovations of the bridges in the Muskau Park
Typ: artykuł
Bertolini-Cestari, Clara; Invernizzi, Stefano; Spanò, Antonia; Mallamaci, Lara
Laser modeling and structural assessment of a XVIIth century wooden dome
Typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/