Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 26. Mechanika z. 9-M

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2012
ISSN 1897-6328
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /



Elementy tej kolekcji: 30
12
następne


Czasopismo Techniczne z. 26. Mechanika z. 9-M
typ: numer czasopisma
Anisimov, Sergey; Pandelidis, Demis
Modelowanie matematyczne nowoczesnego wymiennika do wyparnego ochładzania powietrza we współpracy z amerykańską korporacją Coolerado
typ: artykuł
Baster, Dominika; Zając, Wojciech; Molenda, Janina
Chemiczna modyfikacja powierzchni LiFePO4 dla uzyskania materiału katodowego dla ogniw litowych o wysokiej pojemności
typ: artykuł
Binienda, Marek; Just, Paweł; Komorowski, Jarosław; Pokrzywa, Magdalena; Wołowiec, Emilia
Wpływ procesu azotonasiarczania na zmianę wymiarów czopa wału korbowego odlanego metodą lost foam ze sferoidyzacją „inmold”.
typ: artykuł
Czora, Marcin; Gambuś, Florian
Samochodowe reaktory katalityczne oraz ich wpływ na środowisko
typ: artykuł
Dulian, Piotr; Wieczorek Ciurowa, Krystyna; Bąk, Wojciech; Kajtoch, Czesław
Możliwości wytwarzania zaawansowanej elektroceramiki na bazie tytanianu baru metodą mechanochemiczną
typ: artykuł
Dworakowska, Sylwia; Bogdał, Dariusz; Majka, Tomasz M.; Pielichowski, Krzysztof
Określenie właściwości reologicznych surowców pochodzących z oleju rzepakowego
typ: artykuł
Gądek, Szymon; Hebda, Marek; Kazior, Jan
Zastosowanie dylatometrii w badaniach przemysłowych na przykładzie proszku ferrytycznej stali nierdzewnej AISI 434L
typ: artykuł
Gwadera, Monika; Kupiec, Krzysztof
Kinetyka adsorpcji – zastosowanie ułamków łańcuchowych w przybliżonych równaniach dyfuzji i adsorpcji
typ: artykuł
Kaczor, Grzegorz
Niezawodność wybranych par ciernych pierścień tłokowy–tuleja cylindrowa
typ: artykuł
Kica, Małgorzata; Ronka, Sylwia
Selektywne usuwanie herbicydów z wody z użyciem modyfikowanego polidiwinylobenzenu
typ: artykuł
Lorenc, Augustyn Krzysztof
Regulacje prawne dotyczące zabezpieczenia pojazdów szynowych w polskich przeprawach promowych
typ: artykuł
Majka, Marcin; Majka, Tomasz M.
The future of the light sources
typ: artykuł
Majka, Tomasz M.; Pielichowski, Krzysztof; Leszczyńska, Agnieszka
Wpływ chłonności płynów eksploatacyjnych stosowanych w motoryzacji przez kompozyty PA-6/MMT na ich właściwości mechaniczne
typ: artykuł
Niewiarowski, Artur
Optymalizacja schematu ważenia terminów dla modelu wektorowego
typ: artykuł
Ostrowska, Ksenia; Szewczyk, Danuta; Sładek, Jerzy
Wzorcowanie systemów optycznych zgodnie z normami ISO i zaleceniami VDI/VDE
typ: artykuł
Ożóg, Mariusz; Lubczak, Jacek
Zastosowanie oligoeterolu syntezowanego z melemu i węglanu propylenu do otrzymywania pianek poliuretanowych
typ: artykuł
Pandelidis, Demis; Rajski, Krzysztof
Poprawa efektywności kombinowanych systemów klimatyzacyjnych i odsalających wodę morską wykorzystywanych przez korporacje naftowe
typ: artykuł
Pastuszak, Przemysław Daniel
Badania termograficzne cylindrycznych paneli kompozytowych
typ: artykuł
Pilecki, Rafał
Zastosowania naziemnego skanera laserowego
typ: artykuł

12
następne





© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/