Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41249)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 3. Mechanika z. 1-M

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2009
ISSN 1897-628X
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 72
1234
następne

Barylski, Adrian; Cybo, Jerzy; Maszybrocka, Joanna
Odkształcenie nowej generacji polimerów na implanty medyczne w świetle próby ściskania
typ: artykuł
Błażejewski, Wojciech
Metodyka doboru struktury kompozytowego oplotu nośnego zbiorników wytwarzanych metodą nawijania
typ: artykuł
Wiewiórski, Przemysław; Rybczyński, Radosław; Domański, Marcin; Błażejewski, Wojciech
Poszukiwania optymalnej struktury zbiorników kompozytowych wykonanych przy użyciu nawijarki sterowanej numerycznie
typ: artykuł
Błażejewski, Wojciech; Gąsior, Paweł; Kaleta, Jerzy; Rybczyński, Radosław
Wyznaczanie odkształcenia resztkowego oraz próba karbu w kompozytowych zbiornikach wysokociśnieniowych
typ: artykuł
Stachowiak, Tomasz; Bociąga, Elżbieta
Wybrane właściwości wyprasek wytwarzanych metodą wtryskiwania wspomaganego gazem
typ: artykuł
Boczkowska, Anna; Awietjan, Stefan F.
Wpływ mikrostruktury na właściwości magnetorelologicznych elastomerów
typ: artykuł
Rutkowska, Maria; Kowalczuk, Marek; Janik, Helena; Dacko, Piotr; Janeczek, Henryk; Brzeska, Joanna
Właściwości poliuretanów z syntetycznym poli([R,S]-3- Hydroksymaślanem) w segmencie giętkim
typ: artykuł
Brzozowska-Stanuch, Anna; Rabiej, Stanisław; Stanuch, Wojciech
Wpływ warunków przyspieszonego starzenia-promieniowania UV oraz temperatury na poliamidy i polipropylen
typ: artykuł
Capanidis, Dymitry; Wieleba, Wojciech
Badania odporności na ścieranie materiałów polimerowych stosowanych na opakowania transportowe
typ: artykuł
Zieliński, Janusz; Makomaski, Grzegorz; Ciesińska, Wiesława; Liszyńska, Barbara
Badania reologiczne poliolefin
typ: artykuł
Chatys, Rafał
Weryfikacja modeli homogenizacji określających właściwości mechaniczne laminatu przy cięciu strumieniem wody
typ: artykuł
Czarnecka-Komorowska, Dorota; Rydzkowski, Tomasz
Wpływ krotności przetwarzania na pękanie i strukturę ABS i mieszaniny PC/ABS
typ: artykuł
Czupryński, Bogusław; Paciorek-Sadowska, Joanna; Liszkowska, Joanna
Właściwości sztywnych pianek PUR-PIR zawierających produkty glikozy odpadów pianek z kredą, talkiem i boraksem
typ: artykuł
Czupryński, Bogusław; Paciorek-Sadowska, Joanna; Liszkowska, Joanna; Lewandowski, Rafał
Glikoza odpadów sztywnych pianek modyfikowanych kredą, talkiem i boraksem
typ: artykuł
Ryszkowska, Joanna; Dulińska-Molak, Ida
Kompozyty PUR/CACO3 do zastosowań jako podłoża do hodowli tkanek kostnych
typ: artykuł
Garbacz, Tomasz
Technologia wytwarzania porowanych żył oraz powłok kabli
typ: artykuł
Garbarczyk, Józef; Paukszta, Dominik; Borysiak, Sławomir
Kompozyty polimerów termoplastycznych z materiałami lignocelulozowymi
typ: artykuł
Gądek-Moszczak, Aneta
Analiza możliwości wykorzystania obrazowania 3D do analizy mikrostruktury materiałów kompozytowych
typ: artykuł
Stachowiak, Tomasz; Palutkiewicz, Paweł; Gnatowski, Adam
Elastooptyka i analiza numeryczna stanu naprężeń w badaniach polistyrenu metodą DMTA
typ: artykuł
Godzimirski, Jan; Rośkowicz, Marek
Trwałość zmęczeniowa tworzyw adhezyjnych
typ: artykuł

1234
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/