Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41245)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 22. Mechanika z. 8-M

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2012
ISSN 1897-6328
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 12


Czasopismo Techniczne z. 22. Mechanika z. 8-M
typ: numer czasopisma
Borowiec, Artur; Ziemiański, Leonard
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do identyfikacji uszkodzenia w belkach – badania numeryczne i doświadczalne
typ: artykuł
Dziechciowski, Zygmunt
Charakterystyki wibroakustyczne i termiczne wybranych materiałów poszycia ścian kabin
typ: artykuł
Egner, Halina ; Ryś, Maciej
Modelowanie sprzężenia pomiędzy rozwojem uszkodzeń i przemianą fazową w stali austenitycznej w warunkach temperatur kriogenicznych
typ: artykuł
Hebda, Marek; Łopata, Adrian
Grafen – materiał przyszłości
typ: artykuł
Kowalczyk, Małgorzata
Analiza współczynnika spęczania wióra w aspekcie toczenia stopu TI-6AL-4V z podwyższonymi prędkościami skrawania
typ: artykuł
Łuczko, Jan; Czerwiński, Andrzej
Wpływ warunków brzegowych na częstości własne i obszary stabilności przewodów hydraulicznych
typ: artykuł
Małopolski, Waldemar
Modelowanie i optymalizacja systemów wytwarzania w programie Arena
typ: artykuł
Mikuła, Janusz; Łach, Michał
Potencjalne zastosowania glinokrzemianów pochodzenia wulkanicznego
typ: artykuł
Pękala, Jacek
Koncepcja algorytmu sprawdzania kompletności danych w procesie ich wymiany między systemami informatycznymi przedsiębiorstw produkcyjnych
typ: artykuł
Słota, Adam
Dokładność statyczna układu koordynacji trajektorii robotów kartezjańskich
typ: artykuł
Szewczyk-Nykiel, Aneta; Nykiel, Marek; Kazior, Jan
Mikrostruktura i właściwości spiekanej stali 410L z dodatkiem miedzi
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/