Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41245)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 11. Mechanika z. 6-M

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2012
ISSN 1897-6328
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 11


Czasopismo Techniczne z. 11. Mechanika z. 6-M
typ: numer czasopisma
Dyląg, Michał; Rosiński, Jerzy
Anwendung der Momentenmethode zur schnellen Abschätzung der sich einstellenden Flockengrössenverteilung
typ: artykuł
Dyląg, Michał; Rosiński, Jerzy; Szatko, Wiesław
Zur Modellierung des Flockungsprozesses im Rohrreaktor mit Querschnittsänderungen
typ: artykuł
Egner, Władysław
Optymalne kształtowanie idealnie plastycznej zginanej i ścinanej belki w płaskim stanie odkształceń
typ: artykuł
Hebda, Marek
Spark Plasma Sintering – nowa technologia konsolidacji materiałów proszkowych
typ: artykuł
Krasiński, Maciej; Stodulski, Marek; Trojnacki, Andrzej
Przegląd technicznych możliwości wyrównywania naprężeń w ściankach naczyń ciśnieniowych
typ: artykuł
Łuczko, Jan; Ferdek, Urszula
Porównanie różnych strategii sterowania w semiaktywnych układach zawieszenia samochodu
typ: artykuł
Ryś, Jan; Augustyn, Marcin
Badania eksperymentalne łopaty o przekroju dwuspójnym turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu - kinetyka i moment napędowy turbiny
typ: artykuł
Szewczyk-Nykiel, Aneta; Nykiel, Marek; Kazior, Jan
Spiekane biomateriały kompozytowe AISI 316L-hydroksyapatyt
typ: artykuł
Taler, Dawid; Tokarczyk, Jarosław
Modeling of pipeline heating
typ: artykuł
Tarnowski, Janusz; Rumian, Stanisław
Badania doświadczalne prototypu biopompy wspomagającej pracę serca
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/