Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10615)
    Artykuły i Czasopisma (7621)
    Publikacje książkowe (824)
    Materiały konferencyjne (220)
    Prace dyplomowe (1909)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (40885)
Inne bazy bibliograficzne (14410)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1963)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 28. Środowisko z. 4-Ś

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2012
ISSN 1897-6336
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Czasopismo Techniczne. Środowisko / Technical Transactions. Environment Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 13


Czasopismo Techniczne z. 28. Środowisko z. 4-Ś
typ: numer czasopisma
Skrzyniowska, Dorota; Müller, Jarosław; Sikorska-Bączek, Renata
Klimat pomieszczeń ‒ kształtowanie
typ: artykuł
Skrzyniowska, Dorota
Parametry powietrza wewnątrz pomieszczeń do stałego przebywania ludzi (komfort cieplny a komfort środowiskowy)
typ: artykuł
Müller, Jarosław; Skrzyniowska, Dorota
Jakość powietrza a wentylacja pomieszczeń
typ: artykuł
Sikorska-Bączek, Renata
Instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza dla celów wentylacji i klimatyzacji
typ: artykuł
Müller, Jarosław
Instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna. Klasyfikacja i pomiary
typ: artykuł
Kosowska, Paulina; Schnotale, Jacek
Przepływ powietrza w kanale z płaską przepustnicą jednopłaszczyznową. Część I: Model numeryczny 2D
typ: artykuł
Kosowska, Paulina
Przepływ powietrza w kanale z płaską przepustnicą jednopłaszczyznową. Część II: Obliczenia na podstawie komputerowego modelowania dynamiki przepływu powietrza i badania na stanowisku laboratoryjnym
typ: artykuł
Prymon, Marek; Schnotale, Jacek
Zmniejszenie obciążenia chłodniczego w systemie klimatyzacji z akumulacją zimna
typ: artykuł
Skrzyniowska, Dorota
Czynniki ziębnicze ‒ substancje zubożające warstwę ozonową ‒ obowiązki osób używających czynników będących substancjami kontrolowanymi
typ: artykuł
Prymon, Marek; Wrona, Jan
Obieg Stirlinga jako alternatywa w budowie urządzeń chłodniczych
typ: artykuł
Müller, Jarosław
Określenie niepewności pomiaru w badaniach instalacji klimatyzacyjnych
typ: artykuł
Flaga-Maryańczyk, Agnieszka
Wybrane procesy suszenia technologicznego z zastosowaniem pomp ciepła
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/